U betaalt belasting over uw pensioenuitkering. Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, gelden er andere (lagere) belastingtarieven.

Op uw bruto pensioen wordt loonheffing en premie volksverzekeringen ingehouden. Daarnaast krijgt u een algemene heffingskorting en ouderenkorting als u nog geen AOW ontvangt of ander inkomen waarop deze korting wordt toegepast. Als u in het buitenland woont, gelden er weer andere belastingregels.

Door wijzigingen in de belastingtarieven kan het zijn dat uw pensioen lager of juist hoger uitvalt. U ontvangt een uitkeringsspecificatie als uw netto pensioenuitkering verandert. Op de specificatie ziet u wat er is veranderd.

In de toelichting op de pensioenspecificatie vindt u meer informatie over de inhoudingen die we toepassen op uw pensioen.

Meer informatie over pensioen en belastingen vindt u op de website van de belastingdienst.