Naast het ouderdomspensioen, heeft u ook een partnerpensioen opgebouwd bij ABN AMRO Pensioenfonds. Als u overlijdt, krijgt uw partner dit partnerpensioen totdat uw partner zelf overlijdt.


Uw partner is bij ons aangemeld voor u met pensioen gaat. Uw partner is niet verzekerd als u uw partner aanmeldt na uw pensioendatum.


Uw partner krijgt het partnerpensioen dat u tijdens uw dienstverband heeft opgebouwd. Als u een ex-partner heeft, beïnvloedt dat de hoogte van het partnerpensioen voor uw huidige partner. Het partnerpensioen dat u tot aan het einde van uw eerdere relatie heeft opgebouwd gaat naar uw ex-partner. Dit deel heet bijzonder partnerpensioen. U kunt ook andere afspraken maken. Lees meer hierover op de webpagina 'Uit elkaar'. 

Anw-uitkering van de overheid
Naast het partnerpensioen, kan uw partner ook recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Uw partner moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De regels voor deze zogeheten Anw-uitkering vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.