Geld wordt elk jaar minder waard, dat komt doordat de prijzen stijgen. Dit noemen we inflatie. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, wordt dus ook minder waard. Daarom probeert ABN AMRO Pensioenfonds de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen. Dit noemen we indexatie.

Het is niet zeker of uw pensioen elk jaar wordt aangepast aan de prijsstijgingen. Het pensioenfonds probeert uw pensioen jaarlijks op 1 april aan te passen aan de prijsstijging in het voorgaande jaar. Het is een voorwaardelijk recht. Het bestuur besluit of en in welke mate er indexatie wordt toegekend. Voorwaarde is dat de financiële situatie van het pensioenfonds ruimte biedt voor indexatie. De afgelopen jaren stegen de prijzen en de pensioenen als volgt:

 

 Verleende toeslag

 Prijsstijging

Gemiste toeslag

 1 april 2018 1,5% 1,5%  0%
 1 april 2017 1,7% 1,7%  0%
 1 april 2016  0,6%  0,6%  0%
 1 april 2015  0%  0%  0%

 1 april 2014

 1,4%

 1,4%

 0%

 

De afgelopen jaren zijn de pensioenen meegegroeid met de stijging van de prijzen. En dit jaar is het restant van de gemiste indexatie in de jaren 2011 en 2012 toegekend. Er is dus geen indexatieachterstand meer. Of de pensioenen in de toekomst ook mee kunnen groeien is onzeker.  Waarschijnlijk kunnen we de pensioenen in de toekomst grotendeels verhogen met de stijging van de prijzen*. 

Waarom is indexatie belangrijk?
Als uw pensioen niet meestijgt met de prijsstijging, kunt u minder kopen van uw pensioen. Uw pensioen verliest dan aan koopkracht.

*  Dit baseren we op de 'Asset Liability Management' studie (ALM). Het bestuur voert jaarlijks een ALM uit. De uitkomsten kunnen van jaar tot jaar verschillen.