Heeft u op de pensioendatum gekozen voor een variabel netto pensioen? Dan geldt het volgende als u overlijdt na uw pensioendatum:

  • Uw kind krijgt geen netto wezenpensioen van het pensioenfonds. 
  • Uw partner krijgt levenslang een variabel netto partnerpensioen.
  • Als u gescheiden bent, heeft uw ex-partner recht op netto bijzonder partnerpensioen.

De hoogte van het variabel netto partnerpensioen is afhankelijk van:

  • de hoogte van het variabele netto ouderdomspensioen op moment dat u overlijdt; 
  • de verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen die u op de pensioendatum hebt afgesproken; en
  • het rendement, de rentestand en de sterfteresultaten.