Tijdens uw dienstverband hebt u in de netto pensioenregeling een pensioenkapitaal opgebouwd bij ABN AMRO Pensioenfonds. Op uw pensioendatum hebben we de hoogte van uw variabel netto ouderdomspensioen bepaald. Dit bedrag halen wij in maandelijkse termijnen uit uw netto pensioenkapitaal. En keren we aan u uit. De hoogte van uw netto ouderdomspensioen verandert jaarlijks. Dit is afhankelijk van het behaalde rendement, de rentestand en de sterfteresultaten. U ontvangt de variabele netto pensioenuitkering elke maand, totdat u overlijdt.