In 'Mijn Pensioen', uw persoonlijke omgeving op deze website, regelt u een aantal zaken direct online. Een aantal zaken moet u nog via een formulier aan ons doorgeven. De formulieren die hieronder staan kunt u digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en vervolgens naar ons opsturen.

Formulier Einde Samenwonen
Woont u niet langer samen? Met dit formulier informeert u ABN AMRO Pensioenfonds dat u niet langer samenwoont met de bij ons pensioenfonds aangemelde partner.

Formulier Mededeling scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen
Bent u gescheiden? U moet met uw ex-partner de verdeling van het ouderdomspensioen regelen. Op de website van de rijksoverheid (onder documenten en publicaties) staat het formulier. Met dit formulier regelt u dat ABN AMRO Pensioenfonds het afgesproken deel van het pensioen aan uw ex-partner betaalt.