CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution (collectieve beschikbare premieregeling). Bij een CDC-regeling staat de jaarlijkse premie  vast. De pensioenopbouw, de pensioenuitkeringen en de  indexaties (toeslagverleningen) staan niet vast. Omdat we gemiddeld steeds ouder worden en we schokken op de financiële markten niet precies kunnen voorspellen, weten we pas achteraf of de premie toereikend is. U loopt bij een CDC-regeling dus risico over de hoogte van uw pensioen.

De CDC-pensioenregeling werkt als volgt:

  • De werkgevers (ABN AMRO Bank en andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen) betalen jaarlijks een premie aan het pensioenfonds. Deze premie is gebaseerd op een vaste rekenmethode. De werkgever betaalt nooit meer dan de overeengekomen maximale pensioenpremie. 
  • Het pensioenfonds belegt de ontvangen premie. Het doel is om rendement te behalen. Dit is nodig om jouw pensioen te kunnen uitkeren en ook om het te kunnen aanpassen aan toekomstige prijsstijgingen. Deze aanpassing noemen we indexatie.
  • Als de rendementen tegenvallen zijn de gevolgen dat u minder of zelfs geen indexatie krijgt. In het uiterste geval kan uw pensioen worden verlaagd.