U heeft bij een vorige werkgever pensioen opgebouwd in de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds. U kunt het opgebouwde pensioenkapitaal overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Maar alleen als die ook een netto pensioenregeling heeft. Dit noemen we waardeoverdracht. In dat geval heeft u geen pensioenkapitaal meer bij ABN AMRO Pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw pensioenkapitaal bij ABN AMRO Pensioenfonds staan. Wij vragen u tien jaar vóór de pensioenrichtleeftijd (68 jaar) om te kiezen. Het pensioenkapitaal opgebouwd in de netto pensioenregeling kunt u na uw pensioendatum namelijk op twee manieren gebruiken. U kunt kiezen voor een variabele netto pensioenuitkering van ABN AMRO pensioenfonds of voor een vaste netto pensioenuitkering bij een verzekeraar.

Variabel netto ouderdomspensioen
Kiest u voor een variabel netto pensioen? Dan blijven we na uw pensioendatum doorbeleggen. Een deel van uw kapitaal gebruiken we voor uw maandelijkse pensioenuitkering, de rest beleggen we. De hoogte van de uitkering is variabel, en kan per jaar verschillen. Dit is afhankelijk van het behaalde rendement, rentestand en de sterfteresultaten van de collectieve toedelingskring. Vanaf het moment dat u kiest voor doorbeleggen gaat u (gedeeltelijk) deelnemen aan deze groep. Zo deelt u gezamenlijk een aantal risico’s.

Wij keren uw pensioen uit vanaf uw AOW-leeftijd. U kunt uw pensioen eerder of later laten ingaan. Uw pensioen uit de netto pensioenregeling en uw pensioen uit de basispensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds gaan altijd op hetzelfde moment in. De pensioenuitkering stopt als u overlijdt.

We bepalen de hoogte van uw netto ouderdomspensioen als volgt:
In het jaar dat u met pensioen gaat berekenen we hoeveel netto ouderdomspensioen en eventueel netto partnerpensioen wij op de pensioendatum met uw opgebouwde pensioenkapitaal zouden kunnen kopen. Dit bedrag halen wij in maandelijkse termijnen uit uw pensioenkapitaal. Dit ontvangt u als uitkering.

Vaste netto pensioenuitkering
Kiest u voor een vaste netto pensioenuitkering? Dan kiest u een verzekeraar waar wij het opgebouwde pensioenkapitaal aan overdragen. De verzekeraar keert elke maand een vaste netto pensioenuitkering uit.