Het pensioenfonds belegt uw pensioenkapitaal volgens het lifecycle-principe. Hierbij zijn het risico en rendement van de beleggingen afgestemd op de periode tot uw pensioendatum. U kunt kiezen uit een van de drie lifecycle-profielen:

  • Neutraal
  • Defensief – In dit profiel zijn het risico en het rendement naar verwachting lager dan bij het neutrale lifecycle-profiel.
  • Offensief – In dit profiel zijn het risico en het rendement naar verwachting hoger dan bij het neutrale lifecycle-profiel. 

De beleggingen met een hoog risico bestaan uit aandelen, onroerend goed, grondstoffen en obligaties opkomende markten. De beleggingen met een laag risico zijn beleggingen bedrijfs- en staatsobligaties in euro’s. 

De onderliggende beleggingen van de lifecycle-profielen bestaan uit indexfondsen. Dit zijn fondsen die een brede portefeuille aan beleggingen passief volgen. Daarmee beperken we het risico en de kosten binnen ieder beleggingsprofiel. 

Maakt u geen keuze? Dan beleggen wij uw premie volgens het neutrale lifecycle-profiel.
U kunt maandelijks uw gekozen profiel wijzigen. Daarvoor moet u wel opnieuw uw risicoprofiel vaststellen. Dit doet u met een vragenlijst in ‘Mijn Pensioen’. De vragen gaan over uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring met beleggen. 

U kunt daarnaast kiezen voor doorbeleggen na de pensioendatum. Het risico en het rendement zijn naar verwachting hoger dan bij het neutrale lifecycle-profiel.