U nam deel aan de netto pensioenregeling van ABN AMBRO Pensioenfonds. Hiermee heeft u aanvullend pensioen opgebouwd over uw salaris boven het fiscale grensbedrag

Als oud-medewerker kunt u geen pensioenkapitaal meer opbouwen bij ABN AMRO Pensioenfonds. U kunt kiezen voor waardeoverdracht of u kunt uw opgebouwde pensioenkapitaal bij ABN AMRO Pensioenfonds laten staan. Dit werkt als volgt:

  1. U betaalt geen premie meer. Uw opgebouwde pensioenkapitaal beleggen wij in het lifecycle-profiel van uw keuze. Als uw pensioendatum nog ver weg is, beleggen wij vooral in aandelen. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt, bouwen wij het beleggingsrisico af.
  2. Voordat u met pensioen gaat, kiest u of u wil doorbeleggen na uw pensioendatum. U krijgt dan na uw pensioendatum een variabele uitkering van ABN AMRO Pensioenfonds. Of u kiest ervoor om met het pensioenkapitaal een ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen aan te kopen bij een verzekeraar naar keuze. Tien jaar vóór de pensioenrichtleeftijd (68 jaar), kiest u voor een variabele of vaste uitkering. In sommige situaties kunt u later de keuze maken. Bijvoorbeeld als u binnen tien jaar voor het bereiken van de pensioenrichtleeftijd in dienst bent gekomen. Of als u meer bent gaan verdienen waardoor u kunt deelnemen aan deze regeling. Of als u eerder met pensioen gaat. U kunt uw keuze daarna nog veranderen. Drie maanden voor uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze.
  3. De netto pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Bij een beschikbare premieregeling staat de hoogte van het uiteindelijke pensioen niet vast. 

Kiest u voor doorbeleggen en een variabele uitkering? Dan hangt de hoogte van uw pensioen af van de premie die is ingelegd, de ontwikkelingen op de beurs, de rentestand, de sterfteresultaten van de collectieve toedelingskring en het langlevenrisico

Kiest u voor een vaste uitkering bij een verzekeraar? Dan hangt de hoogte van uw pensioen af van hoeveel premie er is ingelegd, de ontwikkelingen op de beurs, de rentestand op uw pensioendatum en de tarieven en voorwaarden van de verzekeraar.

Meer informatie over de pensioenregeling leest u in Pensioen 1-2-3.