In 'Mijn Pensioen', je persoonlijke omgeving op deze website, regel je een aantal zaken direct online. Een aantal zaken moet je nog via een formulier aan ons doorgeven. De formulieren die hieronder staan kun je digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en vervolgens naar ons opsturen.

Formulier Einde Samenwonen
Woont u niet langer samen? Met dit formulier informeert u ABN AMRO Pensioenfonds dat u niet langer samenwoont met de bij ons pensioenfonds aangemelde partner.

Formulier Mededeling scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen
Bent u gescheiden? U moet met uw ex-partner de verdeling van het ouderdomspensioen regelen. Op de website van de rijksoverheid (onder documenten en publicaties) staat het formulier. Met dit formulier regelt u dat ABN AMRO Pensioenfonds het afgesproken deel van het pensioen aan uw ex-partner betaalt.

Formulier Vervroegen pensioendatum 
Wilt u uw pensioen voor uw pensioenrichtdatum in laten gaan? Dat regelt u vanaf zes maanden voor uw gewenste pensioendatum in 'Mijn Pensioen'. Wilt u uw vervroegde pensioendatum eerder aan ons doorgeven dan zes maanden voor uw gewenste pensioendatum? Gebruik dan dit formulier.

Keuzeformulier Doorbeleggen
Als u 58 jaar of ouder bent, maakt u een voorlopige keuze tussen een vast of een variabel netto pensioen na pensionering. Deze keuze heeft gevolgen voor de wijze waarop uw pensioenkapitaal wordt belegd. Met dit formulier geeft u uw keuze aan ABN AMRO Pensioenfonds door.