Ook voor uw kinderen is een pensioen geregeld als u komt te overlijden. Ieder kind krijgt het wezenpensioen tot en met de maand waarin hij of zij 21 jaar wordt.

De hoogte van het wezenpensioen
Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

Wie krijgt wezenpensioen?

  • Ieder eigen kind dat is geboren voordat u uit dienst bent gegaan.
  • Ieder pleegkind dat uw pleegkind was voordat u uit dienst bent gegaan.
  • Ieder stiefkind dat uw stiefkind was voordat u uit dienst bent gegaan.


Anw-uitkering van de overheid
Naast de uitkering die ABN AMRO Pensioenfonds voor uw kinderen heeft geregeld, kan uw kind ook recht hebben op een uitkering van de overheid. Uw partner en kind moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De regels voor deze zogeheten Anw-uitkering vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank