ABN AMRO Pensioenfonds heeft als doel om de pensioenen zo goed mogelijk te verzorgen. Het kan echter gebeuren dat de financiële situatie verslechtert en dat er geen andere oplossing is dan de pensioenen te verlagen. Dit geldt dan zowel voor de pensioenen die al uitgekeerd worden als voor de pensioenen die opgebouwd zijn. Het verlagen van de pensioenen wordt ook wel korten genoemd.

Uitgangspunten om de financiële positie vast te stellen zijn de beleidsdekkingsgraad en het vereist eigen vermogen. Dit is wettelijk bepaald.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft in een leidraad richtlijnen vastgesteld voor het verlagen van de pensioenen.

Richtlijnen:

  • Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de dekkingsgraad behorend bij het vereist eigen vermogen dan kan het bestuur de pensioenen verlagen. De verlaging wordt gespreid over een periode van tien jaar totdat de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau ligt. Ieder jaar wordt opnieuw bezien of eerder voorgenomen kortingen nog noodzakelijk zijn. Dit wordt elk jaar opnieuw vastgelegd in een herstelplan van tien jaar.
  • Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de dekkingsgraad behorend bij het minimaal vereist eigen vermogen en het bestuur verwacht dat deze situatie zich  niet binnen vijf jaar herstelt dan kan het bestuur de verlaging van de pensioenen spreiden over een periode van vijf jaar totdat de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau ligt.
  • Als de financiële situatie verbetert dan kan het bestuur besluiten om de verlaging van de pensioenen te compenseren. Dit is echter geen verplichting.

Het bestuur kan het beleid wijzigen of afwijken van bovengenoemde richtlijnen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Bijvoorbeeld als de wet- en regelgeving verandert, door voorschriften van de toezichthouder of als dit in het belang is van de betrokkenen.

Tot nu toe is het bij ABN AMRO Pensioenfonds niet nodig geweest om de pensioenen te verlagen. Of dit in de toekomst zal gebeuren is onzeker. De kans is klein dat wij de pensioenen in de komende jaren moeten verlagen.

Doorloop de wegwijzer

Hoe is mijn pensioen geregeld?


Meer weten

Wanneer gaan de

pensioenen omhoog of omlaag?

 

 


Lees meer

Bereken uw pensioen

Ga naar de planner