Naast het ouderdomspensioen, heeft u ook een partnerpensioen opgebouwd bij ABN AMRO Pensioenfonds. Als u overlijdt, krijgt uw partner dit partnerpensioen totdat uw partner zelf overlijdt.

Uw partner krijgt het partnerpensioen dat u tijdens uw dienstverband bij ABN AMRO Bank heeft opgebouwd. Als u een ex-partner heeft, beïnvloedt dat de hoogte van het partnerpensioen voor uw huidige partner. Tenzij u andere afspraken heeft vastgelegd, gaat het partnerpensioen dat u tot aan het einde van uw eerdere relatie heeft opgebouwd naar uw ex-partner. Dit deel heet bijzonder partnerpensioen.

Anw-uitkering van de overheid
Naast het partnerpensioen, kan uw partner ook recht hebben op een uitkering van de overheid. Uw partner moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De regels voor deze zogeheten Anw-uitkering vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.