Als u met pensioen gaat, krijgt u geen salaris meer. Maar u heeft natuurlijk nog steeds een inkomen nodig. Tijdens een vorig dienstverband heeft u bij ABN AMRO Pensioenfonds pensioen opgebouwd voor later. Dit noemen we ouderdomspensioen. 

Waardeoverdracht
Het kan zijn dat u het opgebouwde pensioen heeft meegenomen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. In dat geval krijgt u geen pensioen van ABN AMRO Pensioenfonds als u met pensioen gaat. U heeft immers geen pensioen meer bij ABN AMRO Pensioenfonds staan.

Ouderdomspensioen van ABN AMRO Pensioenfonds
Als u uw opgebouwde pensioen niet heeft overgedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, krijgt u als u met pensioen gaat een ouderdomspensioen van ABN AMRO Pensioenfonds. 

Wij keren uw pensioen in beginsel uit vanaf uw AOW-leeftijd. U kan er echter voor kiezen om uw pensioen eerder of later te laten ingaan. De pensioenuitkering stopt als u overlijdt.