Wat is Langlevenrisico?

Langlevenrisico is het risico dat het pensioenfonds de opgebouwde pensioenen langer moet uitkeren dan van te voren ingeschat. Bijvoorbeeld: een pensioenfonds gaat er vanuit dat ze een pensioen gemiddeld vijftien jaar uit moeten keren. Maar de mensen worden ouder dan gedacht. Het pensioenfonds moet een pensioen hierdoor gemiddeld zeventien jaar uitkeren.

Wat is een langlevenschok?

Als u met pensioen gaat, ontvangt u zolang u leeft elke maand een ouderdomspensioen. Het pensioenfonds berekent hoeveel geld er nodig is om u dit pensioen te kunnen betalen vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Het pensioenfonds kijkt naar verschillende aspecten, zoals de best mogelijke inschatting van de gemiddelde levensverwachting. Het geld dat wordt gereserveerd om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen noemen we de voorzieningen.

Een wijziging in de levensverwachting heeft gevolgen voor de voorzieningen. In Nederland worden wij steeds ouder, dus de levensverwachting stijgt. Het kan gebeuren dat de gemiddelde levensverwachting meer stijgt dan van te voren kon worden ingeschat. Dan moet het pensioenfonds de pensioenen gedurende een langere periode uitkeren. De voorzieningen zijn dan niet toereikend en moeten worden aangevuld. Dit noemen wij een langlevenschok. En het risico dat dit gebeurt heet dus langlevenrisico.

Hoe stelt het pensioenfonds een langlevenschok vast?

Als er zich een wijziging voordoet in de levensverwachting dan berekent het pensioenfonds het effect van deze wijziging op de voorzieningen. Dit doet het pensioenfonds onder andere op basis van de sterftetafels die het Actuarieel genootschap (AG) elke twee jaar publiceert. Het Actuarieel Genootschap is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen.

Hoe gaat het pensioenfonds om met een langlevenschok?

Het bestuur van het pensioenfonds heeft richtlijnen opgesteld voor het verrekenen van een langlevenschok. Het pensioenfonds bekostigt een langlevenschok uit het geld dat gereserveerd is om de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen. De hoeveelheid beschikbaar geld blijft namelijk hetzelfde, maar moet over meer jaren uitgesmeerd worden zodat u langer pensioen kunt ontvangen. Er is dus extra geld nodig om toch de verwachte pensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Wat betekent het voor u?

Door het langlevenrisico neemt de kans af dat uw pensioen (volledig) wordt  aangepast aan de prijsstijgingen. Het pensioenfonds probeert elk jaar de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen. Dit noemen we indexatie of toeslagverlening. Hierdoor kunt u hetzelfde blijven kopen met uw pensioen. Indexatie geldt ook voor pensioenen die nog niet uitgekeerd worden.

Is er nu sprake van een langlevenschok?

Eind 2014 heeft zich een langlevenschok voorgedaan. Hierdoor ging de dekkingsgraad met 0,9% omlaag.