ABN AMRO Pensioenfonds Nieuwsflits Oktober 2018

Nieuwsflits oktober 2018

Inhoud header image

Pensioen3daagse: Geef u op voor de webinars

De Pensioen3daagse is een jaarlijks evenement van Wijzer in geldzaken. ABN AMRO Pensioenfonds doet mee aan de Pensioen3daagse met twee webinars: ‘Check je pensioen. Nu je nog wat kunt doen.’ en ‘Uit elkaar, wat gebeurt er met mijn pensioen?

Geef u nu op voor een van de webinars
Pensioen3daagse

Een webinar is een online presentatie waarbij u anoniem vragen kunt stellen over uw pensioen. Op 8 november organiseren wij de webinars ’Check je pensioen. Nu je nog wat kunt doen.’ en ‘Uit elkaar, wat gebeurt er met mijn pensioen?’ Vanaf volgend jaar doen we dat ook over andere thema’s. Houd daarvoor de Nieuwsflits in de gaten!

Hoe meldt u zich aan voor het webinar?

Klik daarvoor op een van de links in de tabel hieronder voor 7 november en laat uw e-mailadres achter. U krijgt dan meteen een e-mail met de bevestiging. In die e-mail krijgt u een link voor het webinar op het tijdstip van uw keuze. Tip: Bedenk vooraf welke vragen u wilt stellen!

Wanneer en hoe laat zijn de webinars?

Wanneer? Hoe laat? Webinar
8 november a.s. 10.00 uur – ca. 10.45 uur Check je pensioen. Nu je nog wat kunt doen.
8 november a.s. 12.30 uur – ca. 13.15 uur Check je pensioen. Nu je nog wat kunt doen.
8 november a.s. 14.30 uur – ca. 15.15 uur Uit elkaar, wat gebeurt er met mijn pensioen?

En als u niet kan op 8 november?

Vanaf eind november staan de webinars ook op onze website. Check hiervoor ons nieuws en bekijk het webinar waar en wanneer u wilt.

Jonger dan 50?

Als u jonger bent dan 50 jaar, is uw pensioen nog ver weg. Toch is het belangrijk om nu al te weten hoeveel pensioen u straks krijgt. Als u bijvoorbeeld eerder met pensioen wilt, wanneer kan dat dan financieel? Moet u daarvoor iets extra’s regelen? Nu weten wat u moet doen betekent dat u straks niet voor verrassingen komt te staan.

Lees over uw pensioen
Jonger dan 50

U denkt geen invloed te hebben op uw pensioen? Echt wel! Maar u moet er wel op tijd bij zijn. Zeker voor uw 50ste. Met het webinar ‘Check je pensioen. Nu je nog wat kunt doen.’ geven we inzicht over hoeveel pensioen u heeft, wat van invloed is op uw pensioen en wat u kan doen. Een eerste tip: Log eens in op ‘Mijn Pensioen’. Daar vindt u de pensioenplanner. U kan daarin zelf aangeven wanneer u met pensioen wilt, vanaf uw 57e. U ziet direct wat dat betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Meer weten?

Geef u op voor ons webinar ‘Check je pensioen. Nu je nog wat kunt doen.’. Ga daarvoor naar deze link (voor het webinar op 8 november om 10 uur) of deze link
(voor het webinar op 8 november om 12.30 uur) voor 7 november en laat uw
e-mailadres achter. U krijgt dan meteen een e-mail met de bevestiging. In die e-mail krijgt u een link voor het webinar op het tijdstip van uw keuze. Tip: Bedenk vooraf welke vragen u wilt stellen!

Uit elkaar

Uit elkaar gaan is meestal een vervelende gebeurtenis waarbij veel zaken geregeld moeten worden. Ook rondom uw pensioen. Toch wordt dat soms vergeten of te laat geregeld. Nu weten wat u moet doen betekent dat u straks niet voor verrassingen komt te staan.

Lees over uw pensioen na scheiding
Uit elkaar

Een scheiding of einde van samenwonen heeft invloed op uw pensioen. Wilt u het goed geregeld hebben, dan moet u er op tijd bij zijn. Binnen twee jaar na scheiding legt u vast hoe u het pensioen wilt hebben geregeld en verdeeld.

Meer weten?

Geef u op voor ons webinar ’Uit elkaar, wat gebeurt er met mijn pensioen?’. Bezoek ook de speciale webpagina Uit elkaar. Ga voor het webinar naar deze link voor 7 november en laat uw e-mailadres achter. U krijgt dan meteen een e-mail met de bevestiging. In die e-mail krijgt u een link voor het webinar. Tip: Bedenk vooraf welke vragen u wilt stellen.

Pensioen APK

Check of u iets moet doen voor uw pensioen. Doe de Pensioen APK! Met de Pensioen APK weet u binnen een paar minuten hoe uw pensioen ervoor staat.

Ga naar de Pensioen APK
Positief oordeel van het Verantwoordingsorgaan

Hoe staat ons fonds er financieel voor?

Elk kwartaal leest u in de Nieuwsflits een verslag van de ontwikkeling van de beleggingen in het afgelopen kwartaal. In het verslag leest u de hoogte van de dekkingsgraad en de ontwikkeling van de waarde van het vermogen en van de verplichtingen.

Lees het kwartaalverslag beleggingen
Uit elkaar

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven, economische dekkingsgraad gestegen

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven, economische dekkingsgraad gestegen

Om te zien hoe financieel gezond ons fonds is, kijken we onder andere naar de dekkingsgraad. In het derde kwartaal van 2018 bleef de beleidsdekkingsgraad gelijk aan die van het tweede kwartaal van 2018: 130%. De economische dekkingsgraad steeg van 125% naar 127%.

Wat betekent dit voor het pensioenfonds?

De beleidsdekkingsgraad van 130% is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104% en hoger dan de strategisch vereiste dekkingsgraad van 120%. Het pensioenfonds had in het derde kwartaal van 2018 dus geen tekort.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Elk jaar in april besluit het bestuur van ons pensioenfonds of de pensioenen worden geïndexeerd. Door te indexeren houdt uw pensioen zijn koopkracht. Of we kunnen indexeren hangt af van de financiële situatie. Het bestuur kijkt onder andere naar de beleidsdekkingsgraad per eind december 2018.

Lees meer over de dekkingsgraad Lees meer over de ontwikkeling van de dekkingsgraad

Waarde van vermogen en waarde van verplichtingen gedaald

Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het pensioenfonds. De waarde van het pensioenvermogen daalde van 26,62 miljard in het tweede kwartaal van 2018 naar 26,57 miljard in het derde kwartaal van 2018.

De waarde van de verplichtingen bestaat uit het bedrag dat ons fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. De waarde van de verplichtingen daalde van EUR 21,21 miljard in het tweede kwartaal van 2018 naar 20,88 miljard in het derde kwartaal van 2018.

Wat is er gebeurd in het derde kwartaal van 2018?

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een returnportefeuille en een matchingportefeuille. Het derde kwartaal van 2018 was positief voor de returnportefeuille met een rendement van bijna 3%, vooral veroorzaakt vanwege sterk stijgende aandelenkoersen in ontwikkelde markten. Door gestegen rentes is bij de meeste vastrentende waarden een verlies gemaakt.

Het doel van de matchingportefeuille is om net zoveel geld te verdienen als de waarde van de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Het belangrijkste risico is een daling van de rente. Dit kwartaal is de rente juist gestegen. Hierdoor is het rendement op de matchingportefeuille negatief, maar voor de dekkingsgraad heeft dit juist een positief effect gehad.

Hieronder ziet u de ontwikkeling per beleggingscategorie in het derde kwartaal van 2018:

Ontwikkeling per beleggingscategorie