ABN AMRO Pensioenfonds Nieuwsflits Mei 2018

Nieuwsflits mei 2018

Inhoud header image

Hoe staat ons fonds er financieel voor?

Elk kwartaal leest u in de Nieuwsflits een verslag van de ontwikkeling van de beleggingen in het afgelopen kwartaal. In het verslag leest u de hoogte van de dekkingsgraad en de ontwikkeling van de waarde van het vermogen en van de verplichtingen.

Lees het kwartaalverslag beleggingen
Pensioenfonds

Beleidsdekkingsgraad gestegen, economische dekkingsgraad gedaald

Om te zien hoe financieel gezond ons fonds is, kijken we onder andere naar de dekkingsgraad. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de beleidsdekkingsgraad van 129% naar 130%. De economische dekkingsgraad daalde van 128% naar 127%.

Dekkingsgraad

Wat betekent dit voor het pensioenfonds?

De beleidsdekkingsgraad van 130% is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104% en hoger dan de strategisch vereiste dekkingsgraad van 120%. Het pensioenfonds had in het eerste kwartaal dus geen tekort.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Elk jaar in april besluit het bestuur van ons pensioenfonds of de pensioenen worden geïndexeerd. Door te indexeren houdt uw pensioen zijn koopkracht. Of we kunnen indexeren hangt af van de financiële situatie. Het bestuur kijkt onder andere naar de beleidsdekkingsgraad per eind december 2017. Die was 129%.

In de vorige Nieuwsflits van april 2018 las u dat uw pensioen verhoogd wordt met 1,5%. Door deze indexatie groeien de pensioenen volledig mee met de prijsstijging in 2017. Ook het restant van de gemiste indexaties over 2011 en 2012 wordt toegekend aan de mensen die vóór 1 april 2012 deelnemer waren van ons fonds. Hiermee is er geen achterstand meer in indexatie.

Lees meer over de dekkingsgraad Lees meer over de ontwikkeling van de dekkingsgraad

Waarde van vermogen en waarde van verplichtingen gedaald

Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het pensioenfonds. De waarde van het pensioenvermogen daalde van EUR 26,51 miljard in het laatste kwartaal van 2017 naar EUR 26,41 miljard in het eerste kwartaal van 2018.

De waarde van de verplichtingen bestaat uit het bedrag dat ons fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. De waarde van de verplichtingen daalde van EUR 20,76 miljard in het laatste kwartaal van 2017 naar EUR 20,74 miljard in het eerste kwartaal van 2018.

Wat is er gebeurd in het eerste kwartaal van 2018?

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een returnportefeuille en een matchingportefeuille. Het eerste kwartaal van 2018 is niet goed begonnen voor de returnportefeuille. De aandelen obligaties opkomende markten en onroerend goed stegen in waarde met achtereenvolgens 1,9% en 2%. Andere categorieën stegen of daalden licht. Maar door de daling in waarde van de aandelen in ontwikkelde markten van 3,6% boekte de totale returnportefeuille in het eerste kwartaal van 2018 een verlies van ongeveer 1,4%.

Hieronder ziet u de ontwikkeling per beleggingscategorie in het eerste kwartaal van 2018.

Ontwikkeling per beleggingscategorie

Deeltijdpensioen: Wat is dat?

Deeltijdpensioen betekent dat u een paar dagen per week werkt en de overige dagen met pensioen bent. Voor die overige dagen krijgt u dus pensioen. Voor de dagen die u werkt, blijft u pensioen opbouwen.

Is deeltijdpensioen wat voor u?
Mijn Pensioen

Wat moet u weten van deeltijdpensioen?

 • U kunt met deeltijdpensioen vanaf uw 57e.
 • Als u deels werkt, bouwt u voor dat deel pensioen op terwijl u ook met pensioen bent. De pensioenopbouw stopt uiterlijk op uw 68e.
 • Als u minder wilt gaan werken, doet u dat in overleg met uw leidinggevende. U kunt ook met deeltijdpensioen zonder minder te gaan werken.
 • U mag twee keer een deel van uw pensioen in laten gaan. Bij de derde keer gaat uw pensioen volledig in.
 • Er zijn twee extra voorwaarden voor deeltijdpensioen als u meer dan vijf jaar voor de AOW ingangsdatum hiervoor kiest (dus op dit moment: tussen 57 en 62 jaar en 3 maanden):

  • U mag niet direct ergens anders betaald werk doen om het verlies in inkomen op te vangen.
  • U heeft op het moment van keuze voor deeltijdpensioen ook geen plannen om ergens anders betaald werk te gaan doen.

Behalve deeltijdpensioen kunt u meer keuzes maken voor uw pensioen. Kijk op Pensioen in zicht. Hier vindt u alle informatie over met pensioen gaan. Of ga naar
Mijn Pensioen’ en bekijk meteen hoe uw pensioen eruit ziet als u een pensioenkeuze maakt. Bijvoorbeeld omzetten van uw ouderdomspensioen in partnerpensioen of andersom. Deeltijdpensioen kunt u nog niet regelen in ‘Mijn Pensioen’. Neem hierover contact op met de pensioendesk.

Een nieuw bestuurslid:
Rick de Rijk

Mijn naam is Rick de Rijk. Ik ben vanaf 1 januari 2018 bestuurslid bij ABN AMRO Pensioenfonds.

Lees meer over uw nieuwe bestuurslid
Netto pensioenregeling

ABN AMRO Pensioenfonds (hierna: AAPF) heeft een uitvoerend en een niet-uitvoerend bestuur. Samen bepalen zij het strategisch beleid. Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het maken en vaststellen van het beleid en de uitvoering van het strategisch beleid. Het niet-uitvoerend bestuur houdt toezicht op de uitvoering. Het uitvoerend bestuur treedt onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle belangen evenwichtig af.

Op 1 januari 2018 is Rick de Rijk het vierde uitvoerende bestuurslid geworden. De andere drie uitvoerende bestuursleden zijn Neoletta Poelgeest, Maarten Roest en Mattijs Hooglander (voorzitter ad interim). Meer weten over het bestuur? Kijk dan hier.

Een interview met Rick de Rijk:

Hoe kwam u in het bestuur van AAPF? Wat deed u daarvóór?

Ik werk al geruime tijd voor het ABN AMRO Pensioenfonds, de laatste jaren als hoofd pensioenbeheer. Een onderdeel daarvan is dat ik het bestuur adviseer over pensioenbeheer. Pensioenbeheer is onder andere de pensioenadministratie en de desk waar deelnemers terecht kunnen met hun vragen.

Het bestuur besloot afgelopen jaar om een extra uitvoerend bestuurslid aan te stellen, met als aandachtsgebied pensioenbeheer. Hiermee zijn alle kernactiviteiten vertegenwoordigd in het uitvoerend bestuur. Ik heb op de functie gesolliciteerd en ben vervolgens benoemd tot lid van het uitvoerend bestuur.

Wat trekt u aan in deze bestuursfunctie?

Wat mij aantrekt, is de combinatie uitvoering en bestuur. Om samen met collega’s het werk te organiseren en te zorgen dat wij de pensioenregeling voor onze deelnemers zo goed mogelijk uitvoeren. En ook om daadwerkelijk mee te beslissen over beleidsmatige en strategische vraagstukken.

Heeft u een hobby die u wilt delen met de lezers van de Nieuwflits?

Ik hou van fietsen. Ik fiets naar mijn werk op een stadsfiets of in het weekend met mijn gezin (kinderen voor- en achterop). Maar ook op de racefiets kilometers vreten met wat andere wielerfanaten.

Belangenvereniging postactieven ABN AMRO

Deze vereniging behartigt de belangen van ex-werknemers van de ABN AMRO Bank op drie fronten: pensioenen, zorg én welzijn en condities.

Lees meer over de belangenvereniging
Netto pensioenregeling

Wat is de BP ABN AMRO?

De BP ABN AMRO vertegenwoordigt ruim 9.000 pensioengerechtigden én oud-medewerkers van ABN AMRO Bank en haar rechtsvoorgangers. De BP ABN AMRO fungeert als intermediair tussen haar leden en de bank. De bank communiceert uitsluitend met oud-medewerkers als zij lid zijn van de BP ABN AMRO. In voorkomende gevallen geeft de vereniging adressen aan de bank, zodat pensioengerechtigden en oud-medewerkers uitnodigingen voor ambassadeursdagen en een attentie bij bepaalde gelegenheden krijgen.

Wat doet de BP ABN AMRO?

De vereniging geeft algemene pensioeninformatie door publicaties op de website, via de digitale nieuwsbrief, het magazine Actief en op de Facebookpagina.


De BP ABN AMRO behartigt uw belangen:

 • Als gesprekspartner bij ABN AMRO Pensioenfonds.
 • Bij ABN AMRO Bank, bijvoorbeeld bij de samenstelling van de Postactievengids.
 • Als lid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), de belangenvereniging van ouderen bij overheid en politiek.
 • De vereniging heeft zitting in het bestuur van de Stichting ABN AMRO ZilverSchild.


De BP ABN AMRO organiseert bijeenkomsten:

 • Eén keer per jaar een Algemene ledenvergadering waarin het bestuursbeleid en huishoudelijke zaken worden besproken.
 • Drie keer per jaar een regiobijeenkomst: elke twee jaar bij u in de buurt.
 • Elke maand bijeenkomsten van de afdelingen van de Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO, in 15 plaatsen verspreid over het gehele land. Al deze bijeenkomsten hebben een hoog reüniegehalte waar u oud-collega’s ontmoet.

Lid worden?

Vul dan het aanmeldformulier in op de website: www.bp-abnamro.nl.
Voor meer informatie kijkt u op de website of belt u 020 – 6283610.