Extra nieuwsflits - Nieuwe bestuursleden gezocht

Nieuwsflits maart 2019

Inhoud header image

Hoe staat ons fonds er financieel voor?

Elk kwartaal leest u in de Nieuwsflits een verslag van de ontwikkeling van de beleggingen in het afgelopen kwartaal. In het verslag leest u de hoogte van de dekkingsgraad en de ontwikkeling van de waarde van het vermogen en van de verplichtingen.

Lees het kwartaalverslag beleggingen
Hoe staat ons fonds er financieel voor?


Beleidsdekkingsgraad en economische dekkingsgraad gedaald

Beleidsdekkingsgraad en economische dekkingsgraad gedaald

Om te zien hoe financieel gezond ons fonds is, kijken we onder andere naar de dekkingsgraad. In het vierde kwartaal van 2018 daalde de beleidsdekkingsgraad ten opzichte van het derde kwartaal van 2018 van 130% naar 129%. De economische dekkingsgraad daalde in het vierde kwartaal van 2018 van 127% naar 125%.

Wat betekent dit voor het pensioenfonds?

De beleidsdekkingsgraad van 129% is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104% en hoger dan de strategisch vereiste dekkingsgraad van 120%. Het pensioenfonds had aan het eind van 2018 dus geen tekort.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Elk jaar in april besluit het bestuur van ons pensioenfonds of de pensioenen worden geïndexeerd. Door te indexeren houdt uw pensioen zijn koopkracht. Of we kunnen indexeren hangt af van de financiële situatie. Het bestuur kijkt onder andere naar de beleidsdekkingsgraad per eind december 2018.

Lees meer over de dekkingsgraad Lees meer over de ontwikkeling van de dekkingsgraad

Waarde van vermogen licht gedaald en waarde van verplichtingen gestegen

Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het pensioenfonds. De waarde van het pensioenvermogen is licht gedaald van EUR 26,57 miljard in het derde kwartaal van 2018 naar EUR 26,55 miljard in het vierde kwartaal van 2018. Over heel 2018 is het vermogen ongeveer EUR 40 miljoen toegenomen.

De waarde van de verplichtingen bestaat uit het bedrag dat ons fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. De waarde van de verplichtingen steeg met bijna EUR 400 miljoen, van EUR 20,88 miljard in het derde kwartaal van 2018 naar EUR 21,26 miljard in het vierde kwartaal van 2018. Begin 2018 was de waarde EUR 20,7 miljard.

Wat is er gebeurd in het vierde kwartaal van 2018?

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een returnportefeuille en een matchingportefeuille. Het laatste kwartaal van 2018 was een periode met negatieve resultaten. Zowel in oktober als december zijn met name aandelenmarkten sterk gedaald door onrust in de Verenigde Staten. De overige beleggingscategorieën hebben dit verlies nog kunnen beperken waardoor het rendement in het vierde kwartaal op -5,3% uit is gekomen.

Het doel van de matchingportefeuille is om net zoveel geld te verdienen als de waarde van de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Het belangrijkste risico is een daling van de rente. Bij een dalende rente worden obligaties, maar ook de verplichtingen van een pensioenfonds meer waard. De rente is in het vierde kwartaal van 2018 gedaald. De matchingportefeuille en de verplichtingen hebben hierdoor beiden een positief rendement geboekt, maar doordat we minder dan 100% in de matchingportefeuille beleggen heeft dit per saldo een negatief effect gehad op de dekkingsgraad.

Hieronder ziet u de ontwikkeling per beleggingscategorie in het vierde kwartaal van 2018:

Ontwikkeling per beleggingscategorie in het vierde kwartaal van 2018

Meld u aan voor het webinar Check je pensioen of het webinar Vrouw & Pensioen

Elk kwartaal geven wij webinars over verschillende thema’s rond pensioen. Een webinar is een online presentatie waarbij u anoniem vragen kunt stellen over uw pensioen. Op 19 maart organiseren wij de webinars ’Check je pensioen’ en ‘Vrouw & Pensioen’. De laatste organiseren wij in het kader van internationale vrouwendag.

Meld u aan voor het webinar
Meld u aan voor het webinar Check je pensioen of het webinar Vrouw & Pensioen

Waar gaan de webinars over?

In het webinar Vrouw & Pensioen komen vragen als ‘Wat krijg ik later? en ‘Kan ik eerder met pensioen?’ aan bod. In het webinar Check je pensioen hoort u bijvoorbeeld wanneer u wat moet doen voor uw pensioen. En ook: Hoe wordt uw pensioen eigenlijk opgebouwd?

Hoe meldt u zich aan voor een webinar op 19 maart?

Klik daarvoor op een van de links in de tabel hieronder voor 19 maart a.s. en laat uw e-mailadres achter. U krijgt dan meteen een bevestiging. In die e-mail krijgt u een link voor het webinar op het tijdstip van uw keuze. Tip: Bedenk vooraf welke vragen u wilt stellen!

Wanneer en hoe laat zijn de webinars?

Wanneer? Hoe laat? Webinar
19 maart a.s. 10.00 uur Check je pensioen
19 maart a.s. 12.30 uur Vrouw & Pensioen

En als u niet kan op 19 maart?

In mei, september en november dit jaar geven we ook webinars. Dan komen ook de thema’s ‘pensioenkeuzes’ en ‘Uit elkaar’ aan bod. Houd hiervoor de Nieuwsflits in de gaten! De webinars zijn na afloop te bekijken op onze website. Maar als u meedoet kan u al uw vragen ‘live’ stellen en krijgt u meteen antwoord.

Vrouw & Pensioen

Vrouwen interesseren zich minder voor pensioen dan mannen. Terwijl pensioen voor hen net zo belangrijk is. Daarom geven wij een speciaal webinar voor vrouwen op 19 maart: Vrouw & Pensioen.

Lees meer over Vrouw & Pensioen
Vrouw & Pensioen


Vrouwen interesseren zich minder voor pensioen dan mannen. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek waar wij aan meededen. Wij willen weten hoe deelnemers denken over ons fonds. Over onze communicatie naar u toe, zoals deze Nieuwsflits bijvoorbeeld. Daarom doen we om de paar jaar mee aan een groot klanttevredenheidsonderzoek, waarbij we aan medewerkers van de bank en aangesloten ondernemingen en gepensioneerden allerlei vragen stellen. We analyseren de antwoorden met als doel om onze dienstverlening te verbeteren. Een van de uitkomsten van dit onderzoek is dat vrouwen minder interesse hebben voor pensioen dan mannen. Het is ook voor vrouwen belangrijk om te weten hoe ze pensioen opbouwen en wat er met hun pensioen gebeurt bij belangrijke keuzes of situaties in hun leven.

Daarom geven wij op 19 maart het webinar Vrouw & Pensioen.

Meld u aan voor het webinar voor vrouwen op 19 maart om 12.30 uur

Meld u uiterlijk 18 maart aan via deze link https://control.yourwebinar.nl/webinars/subscribe/ogixog/ en laat uw e-mailadres achter. U krijgt dan meteen een bevestiging. In die bevestiging staat een link naar het webinar op 19 maart. Tip: bedenk vooraf welke vragen u wilt stellen!

Check je pensioen

Uw pensioen checken is altijd verstandig. Als u bijvoorbeeld eerder met pensioen wilt, wanneer kan dat dan financieel? En wanneer moet u iets doen voor uw pensioen?

Lees meer over Check je pensioen
Check je pensioen


Wilt u weten hoe uw pensioen is opgebouwd? En wanneer u met pensioen kan? Of in welke situaties u in actie moet komen voor uw pensioen? Deze vragen en meer komen aan bod in ons webinar ‘Check je pensioen’.

Meld u aan voor het webinar ‘Check je pensioen’ op 19 maart om 10.00 uur

Meld u uiterlijk 18 maart aan via deze link https://control.yourwebinar.nl/webinars/subscribe/yjuzif/ en laat uw e-mailadres achter. U krijgt dan meteen een bevestiging. In die bevestiging staat een link naar het webinar op 19 maart. Tip: bedenk vooraf welke vragen u wilt stellen!

Wat vindt u van ons pensioenfonds?

Eind vorig jaar heeft Kantar TNS een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder medewerkers van de bank en van de aangesloten ondernemingen en gepensioneerden van ons fonds. Daarbij werd o.a. de vraag gesteld wat u van ons fonds vindt. Hetzelfde onderzoek werd ook bij tien andere pensioenfondsen gedaan. We konden de resultaten daardoor goed vergelijken.

Lees meer over de resultaten
Wat vindt u van ons pensioenfonds?


Wij willen weten hoe deelnemers denken over ons fonds. Daarom doen we om de paar jaar mee aan een groot klanttevredenheidsonderzoek. Ons fonds komt goed uit de vergelijking. Maar de resultaten van dit onderzoek zijn ten opzichte van het vorige onderzoek (2015) iets minder. De resultaten van het onderzoek bieden ons belangrijke aanknopingspunten voor verbetering van onze communicatie.

Wat vindt u van ons fonds?

  • De algemene tevredenheid ligt ruim boven het landelijk gemiddelde, zowel bij de medewerkers als de gepensioneerden.
  • Het vertrouwen in het eigen pensioenfonds is hoger dan het landelijk gemiddelde.
  • De deelnemers zijn tevreden over het persoonlijk contact via de telefoon, e-mail en de persoonlijke informatiemiddelen, zoals het persoonlijk pensioenoverzicht en de pensioenplanner. Bij de gepensioneerden lag de score nog iets hoger.
  • Het gebruik van de website en de pensioenplanner in ‘Mijn Pensioen’ is sinds de vorige meting flink toegenomen.

Vertrouwen in ons pensioenfonds en in het pensioenstelsel in Nederland is gedaald

In 2015 had 89% van de gepensioneerden en 71% van de actieve deelnemers veel vertrouwen in het pensioenfonds. In 2018 is dat vertrouwen bij gepensioneerden gelijk gebleven, maar bij actieve deelnemers gedaald naar 64%.

Het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel scoort laag. Van de deelnemers heeft 43% en van de gepensioneerden heeft 54% (veel) vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel.