Nieuwsflits augustus 2019

Nieuwsflits augustus 2019

Inhoud header image

Hoe staat ons fonds er financieel voor?

ABN AMRO Pensioenfonds staat er financieel goed voor. Elk kwartaal lees je in de Nieuwsflits een verslag van de ontwikkeling van de beleggingen in het afgelopen kwartaal. In het verslag lees je de hoogte van de dekkingsgraad en de ontwikkeling van de waarde van het vermogen en van de verplichtingen. De laatste maanden wordt het nieuws rond pensioenfondsen nog meer als anders gedomineerd door gevolgen van de lage rentestand. Veel pensioenfondsen hebben hier last van. Bij ons fonds is een groot deel van het renterisico afgedekt. Daardoor heeft dit minder impact op onze resultaten.

Lees het kwartaalverslag beleggingen
Hoe staat ons fonds er financieel voor?

Waarde van vermogen en waarde van verplichtingen gestegen

Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het pensioenfonds. De waarde van het pensioenvermogen steeg van € 28,90 miljard in het eerste kwartaal van 2019 naar € 30,86 miljard in het tweede kwartaal van 2019.

De waarde van de verplichtingen bestaat uit het bedrag dat ons fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. De waarde van de verplichtingen steeg van € 22,60 miljard in het eerste kwartaal van 2019 naar € 24,67 miljard in het tweede kwartaal van 2019.

Wat is er gebeurd in het tweede kwartaal van 2019?

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een returnportefeuille en een matchingportefeuille. Door sterk dalende rentes stegen de verplichtingen van het pensioenfonds in het tweede kwartaal van 2019 met 9,1%. Deze rentedaling had een positief effect op de rendementen van vastrentende waarden: de matching portefeuille behaalde een rendement van 7,7% in dit kwartaal. De returnportefeuille haalde een rendement van 1,5%.

Het doel van de matchingportefeuille is om net zoveel geld te verdienen als de waarde van de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Het belangrijkste risico op balansniveau van het pensioenfonds is een daling van de rente. Door de dalende rente heeft de matchingportefeuille een positief rendement geboekt, maar daar staat een aangroei van de verplichtingen tegenover.

Hieronder zie je de ontwikkeling per beleggingscategorie in het tweede kwartaal van 2019:

beleggingscategorie

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven en economische dekkingsgraad gedaald

Om te zien hoe financieel gezond ons fonds is, kijken we onder andere naar de dekkingsgraad. In het tweede kwartaal van 2019 bleef de beleidsdekkingsgraad gelijk aan die van het eerste kwartaal van 2019, namelijk 129%. De economische dekkingsgraad daalde in het tweede kwartaal van 2019 van 128% naar 125%.

beleggingscategorie

Wat betekent dit voor het pensioenfonds?

De beleidsdekkingsgraad van 129% is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104% en hoger dan de strategisch vereiste dekkingsgraad van 120%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Elk jaar in april besluit het bestuur van ons pensioenfonds of de pensioenen worden geïndexeerd. Door te indexeren houdt je pensioen zijn koopkracht. Of we in 2020 kunnen indexeren hangt af van de financiële situatie. Het bestuur kijkt onder andere naar de beleidsdekkingsgraad per eind december 2019.

Lees meer over de dekkingsgraad Lees meer over de ontwikkeling van de dekkingsgraad

Meld je aan voor een van de webinars op 24 september

Pensioenkeuzes, Vrouw & Pensioen of Uit elkaar

Al veel collega’s gingen je voor. Wil je simpel en snel inzicht in hoe je pensioen geregeld is, neem dan deel aan onze webinars. Dit kwartaal zoomen we in op de thema’s: Pensioenkeuzes, Vrouw & Pensioen en ‘Uit elkaar’.

Meld je nu aan
Meld je aan voor het webinar Check je pensioen of het webinar Pensioenkeuzes

Waar gaan de webinars over?

Vrouw & Pensioen: Vrouwen lijken zich minder te interesseren voor pensioen dan mannen. Tenminste, dat is de uitkomst van een aantal wetenschappelijke onderzoeken. Pensioen is net zo belangrijk voor vrouwen als voor mannen. En bijna de helft van de pensioenopbouwers bij ons fonds is vrouw. Daarom geven wij dit webinar, speciaal voor vrouwen. In het webinar komen vragen aan bod als: ‘Wat krijg ik later?’, ‘Kan ik eerder met pensioen?’ en ‘Bij welke belangrijke gebeurtenissen moet ik iets doen voor mijn pensioen?’. Dit webinar is bedoeld voor vrouwen die de pensioenregeling nog niet goed kennen.

Pensioenkeuzes: Als je met pensioen gaat kun je verschillende keuzes maken. Alle pensioenkeuzes komen aan bod tijdens dit webinar. Handig als je die keuzes binnen een aantal jaren moet maken. Wat krijg je als je met 57 met pensioen gaat, of als je 62 bent? Kies je voor een tijdelijk ouderdomspensioen, als je nog geen AOW-pensioen krijgt?

Uit elkaar, wat gebeurt er met mijn pensioen?: Een scheiding of beëindiging van een samenlevingscontract heeft impact op je pensioen. Wil je het goed geregeld hebben, dan moet je er op tijd bij zijn. Zo moet je binnen twee jaar na einde relatie vastleggen hoe je het pensioen wilt hebben geregeld en verdeeld. Precies weten wat erbij komt kijken? Volg dan dit webinar.

Twijfel je nog?

Enkele reacties van eerdere deelnemers aan onze webinars:

‘Top gedaan. Duidelijk en zeker voor herhaling vatbaar’.

‘Dank voor dit duidelijk webinar. Veel geleerd in korte tijd’

Hoe meld je je aan?

Klik op een van de links in de tabel hieronder voor 23 september en laat je e-mailadres achter. Je krijgt dan meteen een bevestiging. Daarin staat een link naar het webinar. Tip: Bedenk vooraf welke vragen je wilt stellen over het thema!

Wanneer en hoe laat?

Wanneer? Hoe laat? Webinar
24 september 10.30 uur Uit elkaar, wat gebeurt er met mijn pensioen?
24 september 12.30 uur Vrouw & Pensioen
24 september 14.30 uur Pensioenkeuzes

En als je niet kan op 24 september?

De webinars zijn terug te kijken op onze website onder Aan de slag/Filmpjes. Maar meedoen is leuker, je kunt dan al je vragen live stellen.

Twee nieuwe bestuursleden: Nery Anderson en Merijn Schut

Nery Anderson en Merijn Schut zijn vanaf 1 juli 2019 bestuursleden bij ABN AMRO Pensioenfonds. Nery stelt zichzelf voor.

Lees het interview met Nery
Bestuursleden


Nery Anderson is één van de twee bestuursleden die per 1 juli 2019 deel uitmaakt van het bestuur. Wie is zij en hoe kijkt ze naar haar nieuwe rol?

Hoe kwam je in het bestuur van ons fonds? Wat deed je daarvoor?

Mijn interesse is aangewakkerd doordat ik vanuit mijn functie binnen ABN AMRO Bank (directeur Dagelijkse Bankzaken binnen Personal Banking / Retail) een propositie heb opgezet voor senioren. En dit betrof niet alleen een commerciële propositie, maar vooral een aanpak om de ouderen te bereiken om de digitalisering te omarmen. Ik kwam hierdoor in aanraking met de Belangenvereniging van de Post-actieven van ABN AMRO. Vervolgens mij zelf de vraag gesteld: hoe mooi zou het zijn als ik ook een bijdrage zou kunnen leveren aan de inhoudelijke kant van dit thema, te weten de pensioenen? Zo is mijn interesse in dit onderwerp gegroeid en heb ik dit verder vorm gegeven.

Wat trekt je aan in deze bestuursfunctie?

Onderdeel zijn van de maatschappelijke discussie rondom pensioenen en de belangen van de diverse stakeholders te doorgronden om zo onze pensioenregeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Heb je een hobby die je wilt delen met onze lezers?

Ik vind het heerlijk om lekkere desserts te maken en taarten te bakken (mijn man kookt de rest van de maaltijd...:)) en heb sinds kort een hobby uit de studententijd opgepakt, namelijk roeien op de prachtige Vecht waar ik dichtbij woon.

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een uitvoerend en een niet-uitvoerend bestuur. Samen bepalen zij het strategisch beleid. Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het maken en vaststellen van het beleid en de uitvoering van het strategisch beleid. Het niet-uitvoerend bestuur houdt toezicht op de uitvoering. Het uitvoerend bestuur treedt onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle belangen evenwichtig af.

Meer weten over het bestuur?

Verkort jaarverslag

Wat betekent 2018 voor ons fonds? Dat lees je in het verkort jaarverslag. Hier vind je informatie over de financiële situatie, de indexatie, de missie en visie van ons fonds en de plannen (strategie) voor de toekomst.

Lees het verkort jaarverslag
jaarverslag2018

Positief oordeel van het verantwoordingsorgaan

Het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds legt elk jaar verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (hierna: VO) over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het VO oordeelt positief over 2018.

Lees het oordeel van het VO
Pensioenkeuzes


Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.

Het VO geeft hierover zijn oordeel. Dit oordeel baseert het VO op het jaarverslag, de bevindingen van het intern toezicht en overige informatie. Het oordeel van het VO staat in het jaarverslag, evenals de reactie van het bestuur daarop.

Samenvatting oordeel VO:

Het oordeel van het VO is positief. Dat geldt onder meer voor:

  • De in 2018 en 2019 genomen besluiten om de pensioenen te indexeren.
  • De stappen die zijn gezet op het terrein van verantwoord beleggen en dat hierover regelmatig gecommuniceerd wordt richting de deelnemers.
  • De activiteiten die het bestuur onderneemt om meer diversiteit te creëren in de organen van het pensioenfonds.
  • De verdere goede ontwikkeling van de relatie van het VO met de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden en het bestuur van het pensioenfonds.

Winnaar E-bike

In mei hebben wij een E-bike verloot onder deelnemers aan ons onderzoek ‘verantwoord beleggen’. De winnaar is meneer ten Have. Gefeliciteerd!

Wil je meer weten van de resultaten van het onderzoek?

Lees meer over de resultaten van het
onderzoek.
Pensioenkeuzes