ABN AMRO Pensioenfonds Nieuwsflits April 2018

Nieuwsflits april 2018

Inhoud header image

Uw pensioen stijgt mee met de prijzen

De pensioenen worden per 1 april 2018 met 1,5% verhoogd. Door deze indexatie groeien de pensioenen volledig mee met de prijsstijging in 2017. De consumentenprijzen stegen van januari 2017 tot januari 2018 met 1,5%. Ook het restant van de gemiste indexaties over 2011 en 2012 wordt toegekend aan de mensen die vóór 1 april 2012 deelnemer waren van ons fonds. Hiermee is er geen achterstand meer in indexatie.

Lees meer over de indexatie en inhaalindexatie
Pensioenleeftijd

Indexatiebesluit 2018: Volledige indexatie van alle pensioenen

Het pensioenfonds probeert de koopkracht van de pensioenen te behouden. Daarom bekijkt het bestuur elk jaar in april of er ruimte is om de pensioenen te indexeren. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Het indexatiebesluit is gebaseerd op de indexatierichtlijn. Het bestuur is van mening dat de financiële positie zodanig is, dat er voldoende geld is om alle pensioenen volledig te indexeren en om inhaalindexatie toe te kennen.

De komende jaren verwacht het pensioenfonds de pensioenen ten minste gedeeltelijk te indexeren.

Meer weten? Lees dan vragen en antwoorden (medewerkers / oud medewerkers / pensioenontvangers) over indexatie. Of lees de achtergrond van ons indexatiebeleid.

Samenwonen zonder contract: geen partnerpensioen

Volgens een onderzoek van Wijzer in geldzaken lopen mensen die samenwonen een verhoogd risico op financiële problemen. Bijvoorbeeld omdat er geen samenlevingscontract is. Of omdat dat er wel is, maar afspraken over bijvoorbeeld pensioen daarin ontbreken. De meeste samenwonenden kennen de risico’s, maar maatregelen blijven (te) vaak achterwege. Wilt u dat uw partner waarmee u samenwoont recht op partnerpensioen krijgt? Dan moet u uw partner zelf aanmelden bij ons. Dat kan alleen als u een samenlevingscontract heeft.

Lees meer over samenwonen
Mijn Pensioen

Onderzoek Wijzer in geldzaken

Veel stellen wonen samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Tijdens het samenwonen worden veel keuzes gemaakt die invloed hebben op hun (gezamenlijke) financiële situatie en -toekomst.

Toch maken veel mensen hier geen afspraken over. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op financiële problemen. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder 1.762 personen van 18 jaar of ouder die samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wijzer in geldzaken lanceerde onlangs de online tool ‘Samenwonen goed geregeld’. Hiermee krijgt u een duidelijk en persoonlijk overzicht van welke risico’s u loopt met uw huidige samenlevingsvorm en wat u kunt doen om deze risico’s te beperken.

Financiële risico’s bekend, maar maatregelen blijven (te) vaak achterwege


De meeste samenwonenden geven aan bekend te zijn met de financiële risico’s wanneer zij ongehuwd of zonder een geregistreerd partnerschap samenwonen. Men is het meest bekend met het risico dat wanneer partners uit elkaar gaan de verdeling van ieders vermogen lastig is (97%). De mate waarin mensen zijn voorbereid verschilt sterk per financieel risico. Zo heeft nagenoeg iedereen met kinderen gezorgd voor gezamenlijk gezag over de kinderen, terwijl slechts een derde (30%) van de samenwonenden met een koophuis maatregelen heeft genomen voor een eerlijke verdeling van het koophuis bij een scheiding.

Wilt u dat uw partner met wie u samenwoont partnerpensioen krijgt na uw overlijden?

Dan regelt u dat in ‘Mijn Pensioen’, uw persoonlijke omgeving op onze website. U moet wel een samenlevingscontract hebben en minimaal zes maanden op hetzelfde adres wonen. Als u uit elkaar gaat na samenwonen, dan meldt u uw partner ook af in ‘Mijn Pensioen’.

Adres onbekend?

ABN AMRO Pensioenfonds krijgt persoonsgegevens van de Basisregistratie Personen. Die verstrekt ons gegevens over o.a. uw huwelijk, scheiding of adreswijziging in Nederland. Ook bij uw overlijden krijgen wij de gegevens van uw partner. Soms is het adres van de achtergebleven partner en/of kinderen onbekend. Bijvoorbeeld omdat die in het buitenland wonen.

Lees hoe u een adreswijziging doorgeeft
Netto pensioenregeling

Wat doen wij als wij uw adres niet hebben?

Wij gaan op zoek naar uw adres. Dat is soms moeilijk. Daarom is het belangrijk dat u ons uw adreswijziging doorgeeft als u in het buitenland woont of gaat wonen. Verhuist u naar het buitenland? Dan geeft u uw verhuizing door aan uw gemeente. Wij krijgen uw verhuizing door van de Basisregistratie personen (BRP).

Verhuist u in het buitenland? Dan geeft u uw nieuwe adres door aan de Nederlandse overheid. Als u dit doet krijgen wij hierover automatisch bericht.

Tot slot kunt u kiezen om uw post van het pensioenfonds (tijdelijk) op een ander adres te krijgen dan het adres waarop u officieel bent ingeschreven. Log dan in op ‘Mijn Pensioen’, ga naar Nu regelen en wijzig uw adres. Als het een tijdelijk adres is, vergeet dan niet uw adres daarna ook weer te veranderen in ‘Mijn Pensioen’.