De AOW-leeftijd stijgt. In 2016 en 2017 steeg de AOW-leeftijd met drie maanden. Sinds 2018 stijgt de AOW-leeftijd met vier maanden. De AOW-leeftijd in 2019 is 66 jaar en vier maanden.

 

Wanneer krijgt u AOW-pensioen?

U krijgt AOW-pensioen vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft. 

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Blijven mensen gemiddeld langer leven? Dan gaat de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog. In 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. 

Ook in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden, omdat de levensverwachting ongeveer gelijk is gebleven.

 

U bent geboren na 30 september 1957

Bent u geboren na 30 september 1957? Dan is de AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. De exacte AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. Check daarom ieder jaar in januari of de AOW-leeftijd is veranderd.

 

Meer informatie
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u de nieuwe ingangsdatum van uw AOW-pensioen berekenen.