De pensioenen worden per 1 april 2018 met 1,5% verhoogd. Door deze indexatie groeien de pensioenen volledig mee met de prijsstijging in 2017. De consumentenprijzen stegen van januari 2017 tot januari 2018 met 1,5 %.

Ook het restant van de gemiste indexaties over 2011 en 2012 wordt toegekend aan deelnemers die vóór 1 april 2012 aanspraken hadden bij ABN AMRO Pensioenfonds. Dit wordt inhaalindexatie genoemd. Hiermee is er geen achterstand meer in indexatie. De inhaalindexatie geldt alleen voor toekomstige betalingen. Het pensioenfonds berekent per persoon hoeveel de gemiste indexatie is geweest.

 

Het bestuur beslist over de indexatie

Het pensioenfonds probeert de koopkracht van de pensioenen te behouden. Daarom bekijkt het bestuur elk jaar in april of er ruimte is om de pensioenen te indexeren. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Het indexatiebesluit is gebaseerd op de indexatierichtlijn. Het bestuur is van mening dat de financiële positie zodanig is, dat er voldoende geld is om alle pensioenen volledig te indexeren en om inhaalindexatie toe te kennen.

De komende jaren verwacht het pensioenfonds de pensioenen ten minste gedeeltelijk te indexeren.

 

Op de pagina 'Vraag & Antwoord' leest u meer over het indexatiebesluit.