In de huidige cao is afgesproken dat ABN AMRO en de vakbonden een studie doen naar een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel van de bank. Deze pensioenstudie is inmiddels afgerond. Hier leest u de uitkomsten van deze studie. Het pensioenfonds was als toehoorder bij deze pensioenstudie aanwezig. Het pensioenfonds is geen partij in de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling.