Op 6 september jongstleden hebben ABN AMRO Bank N.V. en de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De vakbonden zullen het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun leden. De uitslag van de ledenraadpleging wordt eind september verwacht.
 

Onderdeel van de nieuwe cao is verlaging van de pensioenpremie die de werkgever betaalt aan het pensioenfonds en verandering van de premiesystematiek. 
 

De Bank heeft het bestuur van het pensioenfonds gevraagd om de nieuwe pensioenafspraken uit te voeren. Het bestuur onderzoekt nu de uitvoerbaarheid van de nieuwe afspraken en zal hierover met de werkgever in gesprek gaan. Zodra er meer duidelijkheid is informeren we je daarover op de website.