Vanaf vandaag staat het jaarverslag over 2018 op de website.


In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het boekjaar 2018.


Klik hier om het jaarverslag te lezen.