Vandaag is het jaarverslag over 2017 gepubliceerd. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

Klik hier om het jaarverslag te lezen.