Per eind februari 2018 is de economische dekkingsgraad 129% en de beleidsdekkingsgraad 130%.