De economische dekkingsgraad per eind augustus is 126%. Dit is gelijk aan de vorige maand.

De beleidsdekkingsgraad per eind augustus is 127%. Dit is een stijging van 1%-punt ten opzichte van de vorige maand.