De economische dekkingsgraad per eind november is 126%. Dat is iets hoger dan vorige maand.

De beleidsdekkingsgraad per eind november is 130%. Dat is hetzelfde als vorige maand.