Op 6 september hebben ABN AMRO Bank N.V. en de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De vakbonden hebben het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan hun leden. De uitslag van de ledenraadpleging wordt eind september verwacht.

Onderdeel van de nieuwe cao is verlaging van de pensioenpremie die de werkgever betaalt aan het pensioenfonds én verandering van de premiesystematiek. 

De Bank heeft het bestuur van het pensioenfonds gevraagd om de nieuwe pensioenafspraken uit te voeren. Het bestuur onderzoekt nu of zij de nieuwe afspraken kan uitvoeren en gaat hierover in gesprek met de werkgever. Houd ons nieuws in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen. Hieronder leest u drie vragen met antwoorden die gaan over de verlaagde premie:

 

Wat betekent de verlaging van de premie voor u?

De verlaging van de premie raakt alleen pensioenopbouwers. Als u een oud-medewerker bent of gepensioneerde, is deze verlaging niet van invloed op uw pensioen.

De werkgever betaalt nu 46% van de pensioengrondslag. In het CAO-resultaat staat dat de werkgever 37% van de pensioengrondslag wil betalen. De kans dat de pensioenopbouw daardoor in enig jaar moet worden verlaagd neemt toe. Het huidige opbouwpercentage is 1,875%. Dit percentage is het maximale percentage dat de fiscus toestaat (bij een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar).

 

Wat is het verwachte opbouwpercentage volgens ons pensioenfonds?

De Bank en de vakbonden gaan uit van een verwachte gemiddelde pensioenopbouw van 1,79% over de komende 5 jaar. Daarbij hebben zij de rentestand van 31 mei 2019 als uitgangspunt genomen.

De rente is de afgelopen maanden gedaald. Op basis van de situatie per 31 augustus 2019 verwacht het pensioenfonds voor de komende 5 jaar een gemiddelde pensioenopbouw van 1,48%, volgens de nieuwe premie-afspraak. Dat is een stuk lager dan het opbouwpercentage dat de Bank en de vakbonden verwachten en ongeveer 20% minder dan de huidige opbouw per jaar.

 

Bestaat er een kans dat ons pensioenfonds dit niet gaat uitvoeren?

Het bestuur moet de belangen afwegen van alle belanghebbenden: de medewerkers (deelnemers die pensioen opbouwen), de oud-medewerkers (deelnemers die pensioen bij ons fonds hebben), gepensioneerden én de werkgever. Het pensioenfonds onderzoekt de komende tijd of zij de regeling kan uitvoeren.