In juni hebben het kabinet, de werkgevers en de vakbonden een akkoord bereikt over het toekomstige pensioenstelsel in Nederland. Dit akkoord wordt ook gesteund door de leden van de vakbonden.

In het pensioenakkoord is onder meer een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd afgesproken.
 

 

Nieuwe AOW-leeftijd

Huidige AOW-leeftijd

2020

66 + 4 mnd.

66 + 8 mnd.

2021

66 + 4 mnd.

67

2022

66 + 7 mnd.

67 + 3 mnd.

2023

66 + 10 mnd.

67 + 3 mnd.

2024

67

67 + 3 mnd.

 

Daarna stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden in plaats van één jaar voor ieder jaar dat we langer leven. 

De nieuwe AOW-leeftijd gaat dus per 1 januari 2020 in, onder de voorwaarde dat de wetswijziging per 1 juli a.s. is gerealiseerd. De Tweede Kamer is akkoord met de verlaging van de AOW-leeftijd. De Eerste Kamer stemt begin juli over het voorstel.
 

Wat betekent dit voor je pensioen bij ABN AMRO Pensioenfonds?

De pensioenrichtleeftijd in onze pensioenregeling is 68 jaar. Tot uiterlijk deze leeftijd kun je pensioen opbouwen in onze regeling. Standaard gaat je pensioen in op je AOW-leeftijd. Maar je kunt je pensioen ook eerder (of later) laten ingaan. We herrekenen je pensioen naar de door jou zelf gekozen leeftijd. Als je pensioen ingaat op je AOW-leeftijd of eerder, dan valt je pensioen lager uit. Want de pensioenopbouw stopt eerder en je krijgt langer pensioen van ons.

Krijg je al pensioen van ons? En heb je als overbrugging tot je AOW voor een tijdelijk ouderdomspensioen gekozen? Doordat je AOW-leeftijd is verlaagd krijg je gedurende een bepaalde periode naast het tijdelijk ouderdomspensioen ook AOW-pensioen. Er is wetgeving in voorbereiding die het pensioenfondsen mogelijk maakt om de overbruggingsperiode aan te passen. Zodra er meer duidelijkheid is, volgt meer informatie.


Andere onderdelen pensioenakkoord

Op dit moment zijn er alleen op hoofdlijnen afspraken gemaakt en moeten deze verder ingevuld worden. Er komt een stuurgroep van kabinet en sociale partners, die nauw toeziet op de uitwerking van dit nieuwe contract. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de veranderingen.