In juni hebben het kabinet, de werkgevers en de vakbonden een akkoord bereikt over het toekomstige pensioenstelsel in Nederland. Dit akkoord wordt ook gesteund door de leden van de vakbonden.

In het pensioenakkoord is onder meer een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd afgesproken.
 

 

Nieuwe AOW-leeftijd

Huidige AOW-leeftijd

2020

66 + 4 mnd.

66 + 8 mnd.

2021

66 + 4 mnd.

67

2022

66 + 7 mnd.

67 + 3 mnd.

2023

66 + 10 mnd.

67 + 3 mnd.

2024

67

67 + 3 mnd.

 

Daarna stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden in plaats van één jaar voor ieder jaar dat we langer leven. 

De nieuwe AOW-leeftijd gaat dus per 1 januari 2020 in, onder de voorwaarde dat de wetswijziging per 1 juli a.s. is gerealiseerd. De Tweede Kamer is akkoord met de verlaging van de AOW-leeftijd. De Eerste Kamer stemt begin juli over het voorstel.
 

Wat betekent dit voor je pensioen bij ABN AMRO Pensioenfonds?

Op dit moment onderzoeken we de gevolgen van deze wijziging voor het pensioen dat deelnemers bij ons opbouwen. En voor het pensioen dat pensioenontvangers krijgen zolang zij nog geen AOW-pensioen krijgen.

Zodra duidelijk is wat die gevolgen zijn, zullen we dit communiceren.


Andere onderdelen pensioenakkoord

Op dit moment zijn er alleen op hoofdlijnen afspraken gemaakt en moeten deze verder ingevuld worden. Er komt een stuurgroep van kabinet en sociale partners, die nauw toeziet op de uitwerking van dit nieuwe contract. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de veranderingen.