De economische dekkingsgraad per eind november is 128% en de beleidsdekkingsgraad 129%.