Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. 
 

Het verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan over een bepaald jaar wordt in het jaarverslag gepubliceerd. 

Daarnaast mag het verantwoordingsorgaan onder meer advies geven over:

 • het beloningsbeleid;
 • de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 • het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 • het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst.


  In beroep tegen het bestuur
  Het verantwoordingsorgaan kan in beroep gaan tegen een bestuursbesluit. Dat kan als het verantwoordingsorgaan niet om advies is gevraagd, terwijl dit wel had gemoeten. Of als een bestuursbesluit niet overeenkomt met het advies van het verantwoordingsorgaan.

  Samenstelling en benoeming
  In totaal telt het verantwoordingsorgaan elf leden. Vijf leden namens de pensioengerechtigden, vier leden namens de medewerkers en twee leden namens de werkgever. De leden namens de medewerkers zijn voorgedragen na verkiezing door en uit de medewerkers. De leden namens de pensioengerechtigden zijn voorgedragen na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden. De leden namens de werkgever zijn voorgedragen door de Raad van Bestuur van ABN AMRO. De leden zijn voor een periode van vier jaar benoemd door het bestuur van het pensioenfonds.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

  Marina Bakker - te Booy

Mieke Boersma Mieke Boersma (voorzitter)

  Alexander van der Garden

 Christiaan Hertogh (secretaris)

 Philip Meijer

 Martijn Mensen

 Miranda Mion

 Hans Moor

 Hylkia Nas-Kersten

 Carla Perik

 Annemieke Roest

 

Werkgeversleden:
Christiaan Hertogh
Annemieke Roest

Werknemersleden:
Marina Bakker - te Booy
Martijn Mensen
Hans Moor
Hylkia Nas-Kersten

Pensioengerechtigde leden:
Mieke Boersma
Alexander van der Garden
Philip Meijer
Miranda Mion
Carla Perik