ABN AMRO Pensioenfonds is een zelfstandige stichting en staat dus los van de bank. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit conform het geldende pensioenreglement.

Historie

Het pensioenfonds kent door de verschillende fusies veel voorgangers. De oorsprong ligt in 1907. Daarvoor was ook al op beperkte schaal iets geregeld voor de oude dag en voor nabestaanden van werknemers, maar nog niet in de vorm van een zelfstandig pensioenfonds.

De aangesloten ondernemingen
De volgende ondernemingen zijn aangesloten bij het pensioenfonds:

  • ABN AMRO Bank N.V.;
  • Geldservice Nederland B.V.;
  • ABN AMRO Asset Based Finance N.V.;
  • ABN AMRO Arbo Services B.V. (handelsnaam: Beter);
  • The Bank of New York Mellon SA/NV (Nederlands bijkantoor);
  • Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
  • International Card Services B.V.

Omgekeerd gemengd bestuursmodel