We doen er alles aan om uw pensioenregeling op de juiste wijze uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u minder tevreden bent over de manier waarop u door het pensioenfonds behandeld bent. Of dat u het niet eens bent met een beslissing van het pensioenfonds. Neem in dat geval contact met ons op. Dat kan via pensioendesk@abnamropensioenfonds.nl

Normaal gesproken lossen we de problemen in goed overleg met u op. Maar lukt dat niet, dan kunt u gebruik maken van onze interne klachten- of geschillenprocedure. Hieronder leest u meer daarover.

Klachten- en geschillenprocedure 
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd. Of dat u niet tevreden bent over de toepassing van de pensioenregeling. In het eerste geval kunt u een klacht indienen en in het tweede geval een bezwaarschrift. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Hoe dient u een klacht in?
Wij krijgen uw klacht graag met een brief of e-mail. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij u om uw burgerservicenummer (BSN) en telefoonnummer in de brief te vermelden. En geef in de brief duidelijk aan dat het om een klacht gaat en waarover de klacht precies gaat. U krijgt binnen vier weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke reactie. Als u het oneens bent met onze reactie, kunt u in beroep gaan bij de klachtencommissie. Het e-mailadres van de klachtencommissie is
klachtencommissie@abnamropensioenfonds.nl.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij de pensioenregeling uitleggen? En voelt u zich benadeeld in uw rechten? Dan kunt u bezwaar indienen. Wij krijgen uw bezwaar graag met een brief of e-mail. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij u om uw burgerservicenummer (BSN) en telefoonnummer in de brief te vermelden. Geef in uw brief duidelijk aan dat het om een geschil gaat en waarover het geschil gaat. U krijgt binnen 6 weken een schriftelijke reactie. Bent u het vervolgens niet eens met het standpunt van ABN AMRO Pensioenfonds, dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de reactie beroep instellen bij de Commissie van Beroep. Het e-mailadres van de Commissie van Beroep is
beroepscommissie@abnamropensioenfonds.nl.

Ombudsman Pensioenen
Bent u het niet eens bent met de uitspraak van de Commissie van Beroep? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Dit is een onafhankelijke instelling. De Ombudsman Pensioenen neemt het geschil of de klacht alleen in behandeling als u eerst de interne procedure hebt gevolgd. Meer informatie vindt u op 
www.ombudsmanpensioenen.nl

Rechter
U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen. Meer informatie over de procedure en welke rechtbank van toepassing is vindt u op 
www.rechtspraak.nl

Meer informatie nodig? Lees het reglement Interne geschillen en het reglement Interne klachtenprocedure. Hierin staat beschreven welke stappen u kunt ondernemen.

.