Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid heeft als doel om de pensioenen veilig te stellen en om voldoende rendement te maken. Dat zorgt ervoor dat we de pensioenen kunnen blijven betalen en kunnen laten meestijgen met de prijzen.

Hoe werkt het?

De werkgever betaalt de pensioenpremies aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt de premies zo goed mogelijk.  

Hoe doen we dat?

1. We spreiden de risico’s in onze beleggingen

Dit doen wij door de beleggingsportefeuille in twee delen te splitsen:

- Matchingportefeuille

Het doel van de matchingportefeuille is om risico af te dekken en zoveel rendement te behalen dat we de pensioenen nu en in de toekomst kunnen betalen. De waarde van de pensioenverplichtingen verandert steeds door de renteontwikkeling. Door de looptijd van de matchingportefeuille te koppelen aan de looptijd van de verplichtingen, volgt het rendement van de matchingportefeuille de groei van de verplichtingen. Dit doen we door te beleggen in (overheids)obligaties en renteswaps.

- Returnportefeuille

Het doel van de returnportefeuille is om zoveel rendement te behalen dat we de pensioenen jaarlijks kunnen laten stijgen met de prijsontwikkeling (indexatie). Het risico van deze beleggingen is groter. We beleggen bijvoorbeeld in aandelen en bedrijfsobligaties.

2. We hebben een dynamisch beleggingsbeleid

Hoeveel risico we willen lopen met de beleggingen hangt af van onze financiële positie. Dit bepalen we aan de hand van de dekkingsgraad. Bij een lage dekkingsgraad nemen we minder risico en beleggen we minder in de returnportefeuille. Bij een zeer hoge dekkingsgraad kunnen we onze ambities makkelijker waarmaken en bouwen we risico's af. We beleggen dan ook minder in de returnportefeuille. Op vooraf bepaalde momenten in het jaar kunnen we de verdeling tussen de returnportefeuille en de matchingportefeuille veranderen.

3. We houden rekening met duurzaamheidsaspecten

Een goed pensioen voor onze gepensioneerden en deelnemers verzorgen, staat bij ons voorop. Bij onze beleggingsbeslissingen kijken we niet alleen naar de financiële informatie van een onderneming. We beoordelen de duurzaamheid van een onderneming ook op basis van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Dit worden ESG criteria genoemd.

Hoe passen we de ESG criteria toe?

Dit doen we op verschillende manieren:

  1. Stemmen: we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin we beleggen.
  2. Uitsluiten :we sluiten beleggingen in ondernemingen met niet toelaatbare activiteiten uit
  3. Engagement: we spreken bedrijven waarin we beleggen aan op hun verantwoordelijkheden.
  4. ESG integratie in de aandelenportefeuilles.
  5. Meten van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuilles.

Wie zijn er verantwoordelijk voor de beleggingen?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsproces, de beleggingsportefeuille en de organisatie van de beleggingen. Het pensioenfonds heeft een klein team van breed opgeleide beleggingsprofessionals dat intensief samenwerkt met strategisch gespecialiseerde partners.

De bestuurscommissie Vermogensbeheer en Balansmanagement adviseert het bestuur over alle aspecten van het strategisch beleggingsbeleid.

We laten verschillende externe vermogensbeheerders voor ons beleggen. Met elk van deze vermogensbeheerders hebben we een contract afgesloten voor het beheer van een deel van de beleggingsportefeuille. Vervolgens zien we erop toe dat alle vermogensbeheerders zich houden aan de gemaakte afspraken.

Meer informatie

Meer informatie over de doelstelling, organisatie en uitvoering van ons beleggingsbeleid kunt u lezen in de Verklaring inzake beleggingsbeginselen