Elke maand houdt je werkgever premie in op je salaris voor de inleg en de premies voor de risicoverzekeringen. In de netto pensioenregeling bepaal je zelf hoeveel je iedere maand inlegt. Dit geef je op in ‘Mijn Pensioen’. 

Er is wel een minimuminleg en een maximuminleg. De maximuminleg noemen we de maximaal beschikbare premie. In ‘Mijn Pensioen’ zie je wat jouw maximale beschikbare premie is. De minimuminleg is 25% van het maximaal toegestane inleg. Als je niet inlegt, doe je alleen mee voor de risicoverzekeringen.

De maximale beschikbare premie berekenen we als volgt:

We vermenigvuldigen het maximaal beschikbare premiepercentage met het pensioengevend salaris boven het fiscale grensbedrag. Het maximaal beschikbare premiepercentage is afhankelijk van je leeftijd. Je vindt dit percentage in de premietabel van het netto-pensioenreglement. Je krijgt dan de netto pensioenpremie. Hiervan trekken we de premie voor het partnerpensioen en wezenpensioen af. Wat overblijft is de beschikbare premie. 


Premie voor partnerpensioen

Heb je een partner? Dan betaal je premie voor het partnerpensioen. Hiermee verzeker je het partnerpensioen op risicobasis. Dat wil zeggen dat je geen kapitaal opbouwt met deze premie, maar deze betaalt voor de verzekering die alleen wordt betaald als het risico zich voordoet. Hiervoor gebruiken we een gedeelte van jouw netto pensioenpremie. We houden rekening met het al opgebouwde netto pensioenkapitaal. Je kunt ervoor kiezen om alleen de risicoverzekering te nemen. En geen aanvullend netto ouderdomspensioen op te bouwen. Bouw je geen netto pensioenkapitaal op en heb je alleen netto partnerpensioen verzekerd? Dan is de beschikbare premie gelijk aan de premie voor het netto partnerpensioen. De kosten van de risicopremie voor deze verzekering vind je in de bijlagen van het pensioenreglement.


Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De kosten van de risicopremie voor deze verzekering vind je in het pensioenreglement.


Kosten vermogensbeheer

De kosten voor vermogensbeheer bestaan uit:

  • Beheerkosten lifecycle (0,15% van het opgebouwde kapitaal, excl. btw). Deze kosten worden één keer per jaar, in oktober, in rekening gebracht.
  • Kosten onderliggende fondsen (circa 0,15% van het opgebouwde kapitaal).