Met de netto pensioenregeling bouw je aanvullend pensioen op over jouw salaris boven het fiscale grensbedrag. De netto pensioenregeling is een vrijwillige pensioenregeling. Je bent automatisch deelnemer. Tenzij je zelf doorgeeft dat je niet deelneemt. 

De netto pensioenregeling werkt als volgt:

  1. Elke maand maakt jouw werkgever pensioenpremie over naar ABN AMRO Pensioenfonds. De werkgever houdt de premie in op je nettosalaris. Je ziet dit op je salarisstrook.
  2. Wij beleggen de pensioenpremie volgens het lifecycle-principe. Hierdoor bouw je pensioenkapitaal op. Als je pensioendatum nog ver weg is, beleggen wij vooral in aandelen. Naarmate jouw pensioendatum dichterbij komt, bouwen wij het beleggingsrisico af.
  3. Voordat je met pensioen gaat, kies je of je wil doorbeleggen na je pensioendatum. Je krijgt dan een variabele uitkering van ABN AMRO Pensioenfonds. Of je kiest ervoor om met het pensioenkapitaal een ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen aan te kopen bij een verzekeraar naar keuze. Je krijgt dan een vaste uitkering. Tien jaar voor je pensioenrichtleeftijd (68 jaar) kies je voor een variabele of vaste uitkering. In sommige situaties kun je later de keuze maken. Bijvoorbeeld als je binnen tien jaar voor het bereiken van de pensioenrichtleeftijd in dienst bent gekomen. Of als je meer bent gaan verdienen waardoor je mag deelnemen aan deze regeling. Of als je eerder met pensioen gaat.  
  4. Als je een pensioenverzekering aankoopt dan krijg je levenslang elke maand een pensioenuitkering van de verzekeraar.
  5. De netto pensioenregeling biedt ook een verzekerd nabestaandenpensioen voor als je overlijdt tijdens je dienstverband. 
  6. Je pensioenopbouw gaat (gedeeltelijk) door als je arbeidsongeschikt wordt.


Premie staat vast, uitkomst niet

De netto pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Bij een beschikbare premieregeling staat de hoogte van de maandelijkse beschikbare pensioenpremie vast. De hoogte van het uiteindelijke pensioen staat niet vast.

Kies je na je pensioendatum voor doorbeleggen en een variabele uitkering? Dan hangt de hoogte van jouw pensioen af van de premie die is ingelegd, de ontwikkelingen op de beurs, de rentestand, de sterfteresultaten en het langlevenrisico. Kies je voor een vaste uitkering bij een verzekeraar? Dan hangt de hoogte van jouw pensioen af van hoeveel premie er is ingelegd, de ontwikkelingen op de beurs, de rentestand op jouw pensioendatum en de tarieven en voorwaarden van de verzekeraar.

Meer informatie over de pensioenregeling lees je in Pensioen 1-2-3.