In 'Mijn Pensioen', je persoonlijke omgeving op deze website, regel je een aantal zaken direct online. Een aantal zaken moet je nog via een formulier aan ons doorgeven. De formulieren die hieronder staan, kun je digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en daarna naar ons opsturen.

Formulier Mededeling scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen
Ben je gescheiden? Je moet met je ex-partner de verdeling van het ouderdomspensioen regelen. Op de website van de rijksoverheid (onder documenten en publicaties) staat het formulier. Met dit formulier regel je dat ABN AMRO Pensioenfonds het afgesproken deel van het pensioen rechtstreeks aan je ex-partner betaalt.

Formulier Vervroegen pensioendatum
Wil je je pensioen voor je pensioenrichtdatum in laten gaan? Dat regel je vanaf zes maanden voor je gewenste pensioendatum in 'Mijn Pensioen'. Wil je je vervroegde pensioendatum eerder aan ons doorgeven dan zes maanden voor je gewenste pensioendatum? Gebruik dan dit formulier.

Het heeft geen zin om je pensioendatum eerder dan zes maanden voor de gewenste pensioendatum vast te leggen. Het mag natuurlijk wel, maar houd er rekening mee dat de hoogte van je pensioen niet vaststaat. Deze wordt namelijk herrekend met de omrekenfactoren die gelden op het moment dat je pensioen ingaat.

Keuzeformulier Doorbeleggen
Als je 58 jaar of ouder bent, maak je een voorlopige keuze tussen een vast of een variabel netto pensioen na pensionering. Deze keuze heeft gevolgen voor de wijze waarop je pensioenkapitaal wordt belegd. Met dit formulier geef je je keuze aan ABN AMRO Pensioenfonds door.

Formulier Afmelden deelname netto pensioenregeling
Wil je niet of niet langer meer deelnemen aan de netto pensioenregeling? Met dit formulier informeer je ABN AMRO Pensioenfonds dat je afstand doet van (verdere) deelneming.