Ook voor je kinderen is een pensioen geregeld als je komt te overlijden. Ieder kind krijgt het wezenpensioen tot en met de maand waarin hij of zij 21 jaar wordt.

De hoogte van het wezenpensioen

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

Wie krijgt wezenpensioen?

  • Ieder eigen kind dat is geboren voordat je uit dienst bent gegaan.
  • Ieder pleegkind dat je pleegkind was voordat je uit dienst bent gegaan.
  • Ieder stiefkind dat je stiefkind was voordat je uit dienst bent gegaan.


    Anw-uitkering van de overheid
    Naast de uitkering die ABN AMRO Pensioenfonds voor je kinderen heeft geregeld, kan je kind ook recht hebben op een uitkering van de overheid. Je partner en kind moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De regels voor de Anw-uitkering vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank