Naast het ouderdomspensioen, bouw je ook een partnerpensioen op bij ABN AMRO Pensioenfonds. Als je overlijdt, krijgt je partner dit partnerpensioen totdat je partner zelf overlijdt.

De hoogte van het partnerpensioen
Wat je partner van het pensioenfonds krijgt als je overlijdt, hangt af van het moment waarop je overlijdt. Er zijn drie situaties mogelijk.


Je overlijdt tijdens je dienstverband bij ABN AMRO of aangesloten onderneming
We berekenen hoeveel partnerpensioen je vanaf indiensttreding tot het moment van overlijden hebt opgebouwd en wat je nog had kunnen opbouwen vanaf het moment waarop je overlijdt tot aan de voor jou geldende pensioenrichtleeftijd. Ligt je AOW-leeftijd vóór jouw pensioenrichtleeftijd? Dan rekenen we de periode tot de eerste dag van de maand waarin je de AOW-leeftijd zou hebben bereikt. Het partnerpensioen is maximaal 70% van het ouderdomspensioen.

Je overlijdt na je dienstverband bij ABN AMRO of aangesloten onderneming, maar je bent nog niet met pensioen
Je partner krijgt het partnerpensioen dat je tijdens je dienstverband bij ABN AMRO of aangesloten onderneming hebt opgebouwd.

Je overlijdt als je met pensioen bent
Je partner krijgt het partnerpensioen waarvoor je hebt gekozen op pensioendatum. Je kunt namelijk voordat je met pensioen gaat een andere verdeling tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen kiezen. Maar het partnerpensioen mag nooit meer zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Hoeveel partnerpensioen je partner krijgt als je overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan, bepaal je samen met je partner.

Eerdere partners
Als je een ex-partner hebt, heeft dat invloed op de hoogte van het partnerpensioen voor je huidige partner. Tenzij je andere afspraken hebt vastgelegd, gaat het partnerpensioen dat je tot aan het einde van je eerdere relatie hebt opgebouwd naar je ex-partner. Dit deel heet bijzonder partnerpensioen.

Anw-uitkering van de overheid
Je partner kan, naast het partnerpensioen, ook recht hebben op een uitkering van de overheid. Je partner moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De regels voor de Anw-uitkering vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.