Als je met pensioen gaat, krijg je geen salaris meer. Maar ook na je werkzame leven heb je een inkomen nodig. Daarom bouw je nu al inkomen op voor later. Dit inkomen noemen we ouderdomspensioen.

Pensioenpremie
Omdat je in dienst bent bij ABN AMRO Bank, bouw je automatisch pensioen op bij ABN AMRO Pensioenfonds. Elke maand betalen jij en je werkgever een bijdrage voor je pensioen. Jij betaalt 5,5%, je werkgever betaalt de rest. Op je salarisspecificatie zie je precies hoeveel premie je betaalt.

Mogelijk krijg je een compensatie voor de bijdrage die je betaalt. Als je daarvoor in aanmerking komt, dan zit de waarde van deze compensatie in je persoonlijke beloningstoeslag.

Opbouw ouderdomspensioen
Je bouwt elk jaar in principe 1,875% van je pensioengrondslag aan pensioen op. Kenmerk van een CDC-regeling is dat je werkgever een vaste premie betaalt. Deze premie is gemaximeerd tot 35% van het totaal van alle pensioengevende salarissen. Als de ingelegde premie niet genoeg is om in enig jaar de pensioenopbouw te betalen, wordt het percentage van 1,875% verlaagd. Het kan dus zijn dat je in een jaar minder pensioen opbouwt. Hoeveel pensioen je krijgt van ABN AMRO Pensioenfonds is dus afhankelijk van hoeveel jaren je bij ABN AMRO Bank of een aangesloten onderneming hebt gewerkt, je pensioengrondslag, het opbouwpercentage en de verleende toeslagen. Heb je het pensioen dat je bij een vorige werkgever of vorige werkgevers hebt opgebouwd naar ons overgedragen? Dan zijn de waardeoverdrachten opgenomen in je pensioen bij ABN AMRO Pensioenfonds.

Ingangsdatum pensioen
Je krijgt het ouderdomspensioen vanaf je pensioneren. Ouderdomspensioen stopt als je overlijdt. Dit pensioen gaat standaard in vanaf je AOW-leeftijd. Je kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf je 57e. Je krijgt dan wel minder pensioen. Je bouwt namelijk minder lang pensioen op en het pensioen moet langer worden betaald. Je kunt ook later met pensioen gaan tot uiterlijk vijf jaar na het bereiken van je AOW-leeftijd. Het pensioen dat je later in laat gaan, wordt hoger.

De pensioenopbouw stopt uiterlijk op je 68e.

Let op: Wil je je pensioen eerder laten ingaan dan vijf jaar voor jouw AOW-leeftijd? Dan eist de wet dat je niet bij een andere werkgever gaat werken of dat je plannen hebt om dat te gaan doen voor het deel dat je je pensioen eerder laat ingaan.

Andere pensioensoorten

Als je volgens een pensioenregeling bij Pensioenfonds Fortis Bank Nederland recht of aanspraak had op ongehuwdenpensioen, dan heb je dit recht of deze aanspraak na overdracht van de pensioenen op 1 januari 2013 behouden.