Geld wordt bijna elk jaar minder waard doordat de prijzen stijgen. Dit noemen we inflatie. Het pensioen dat je opbouwt, wordt dus ook minder waard. Daarom probeert ABN AMRO Pensioenfonds de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen. Dit noemen we indexatie.

Het is niet zeker of je pensioen elk jaar wordt aangepast aan de prijsstijgingen. Het pensioenfonds probeert je pensioen jaarlijks op 1 april aan te passen aan de prijsstijging in het voorgaande jaar. Het is een voorwaardelijk recht. Het bestuur beslist of en in welke mate er indexatie wordt toegekend. Belangrijkste voorwaarde is dat de financiële situatie van het pensioenfonds ruimte biedt voor indexatie.

 

Indexatie 

 Prijs­stijging

Gemiste indexatie

 1 april 2017

1,7%

1,7%

0%

 1 april 2016

0,6%

0,6%

0%

 1 april 2015

 0%

 0%

0%

 1 april 2014

 1,4%

1,4%

0%

 1 april 2013

 3%

 3%

0%

 1 april 2012

 0%

 2,5%

2,5%*

 1 april 2011

 0,96%

 2,0%

1,04%*

*Per 1 april 2014 is 91% van de gemiste indexatie toegekend

 

De afgelopen jaren zijn de pensioenen grotendeels meegegroeid met de stijging van de prijzen. Of dit in de toekomst ook gebeurt is onzeker. Waarschijnlijk kunnen we de pensioenen ook in de toekomst grotendeels verhogen met de stijging van de prijzen*.

 

Waarom is indexatie belangrijk?
Als je pensioen niet meestijgt met de prijsstijging, kun je minder kopen van je pensioen. Je pensioen verliest dan aan koopkracht.


Bekijk de video met uitleg over koopkrachtverlies

* Dit baseren we op de uitkomsten van de 'Asset Liability Management' studie (ALM). Het bestuur voert jaarlijks een ALM uit. De uitkomsten kunnen van jaar tot jaar verschillen.