Geld wordt bijna elk jaar minder waard doordat de prijzen stijgen. Dit noemen we inflatie. Het pensioen dat je opbouwt, wordt dus ook minder waard. Daarom probeert ABN AMRO Pensioenfonds de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen. Dit noemen we indexatie.

Het is niet zeker of je pensioen elk jaar wordt aangepast aan de prijsstijgingen. Het pensioenfonds probeert je pensioen jaarlijks op 1 april aan te passen aan de prijsstijging in het voorgaande jaar. Het is een voorwaardelijk recht. Het bestuur beslist of en in welke mate er indexatie wordt toegekend. Belangrijkste voorwaarde is dat de financiële situatie van het pensioenfonds ruimte biedt voor indexatie. De afgelopen jaren stegen de prijzen en de pensioenen als volgt:

 

Indexatie 

 Prijs­stijging

 1 april 2019

  2,2%

  2,2%

 1 april 2018

  1,5%

  1,5%

 1 april 2017

  1,7%

  1,7%

 1 april 2016

   0,6%

   0,6%

 1 april 2015

     0%      0%

 

De afgelopen jaren zijn de pensioenen meegegroeid met de stijging van de prijzen. Er is geen indexatieachterstand. Of de pensioenen in de toekomst ook mee kunnen groeien is onzeker. Waarschijnlijk kunnen we de pensioenen in de toekomst grotendeels verhogen met de stijging van de prijzen*.

Waarom is indexatie belangrijk?
Als je pensioen niet meestijgt met de prijsstijging, kun je minder kopen van je pensioen. Je pensioen verliest dan aan koopkracht.

* Dit baseren we op de uitkomsten van de 'Asset Liability Management' studie (ALM). Het bestuur voert jaarlijks een ALM uit. De uitkomsten kunnen van jaar tot jaar verschillen.