CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution (collectieve beschikbare premieregeling). Bij een CDC-regeling staat de jaarlijkse premie vast. De pensioenopbouw, het pensioen en de indexaties (toeslagverleningen) staan niet vast. Omdat we gemiddeld steeds ouder worden en omdat we schokken op de financiële markten niet precies kunnen voorspellen, weten we pas achteraf of de premie toereikend is. Je loopt bij een CDC-regeling dus risico over de uiteindelijke hoogte van je pensioen.

De CDC-pensioenregeling werkt als volgt:

  • De werkgevers (ABN AMRO Bank en andere bij  ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen) betalen jaarlijks een premie aan het pensioenfonds. Deze premie is gebaseerd op een vaste rekenmethode. De werkgever betaalt nooit meer dan de
    overeengekomen maximale pensioenpremie. Als je deelneemt aan de pensioenregeling dan betaal je een deelnemersbijdrage in de premie.
  • Je bouwt je pensioen op over een deel van het pensioengevend salaris dat je in dat jaar verdient. Dit systeem noemen we middelloon. Dat deel waarover je pensioen opbouwt heet de pensioengrondslag.
  • Over een deel van je salaris bouw je geen pensioen op, omdat je later een AOW-pensioen krijgt. Dat deel waarover je geen pensioen opbouwt heet de franchise. De franchise wordt jaarlijks vastgesteld.
  • In principe bouw je per jaar 1,875% van jouw pensioengrondslag aan ouderdomspensioen en 1,3125% aan partnerpensioen op. Dit is het fiscaal maximaal mogelijke binnen een middelloonregeling. Het staat niet vast dat we deze opbouwpercentages behalen. De premie moet toereikend zijn. Daarom spreken we van een beoogd opbouwpercentage of opbouwambitie. Als de premie ontoereikend is bouw je minder pensioen op.
  • Het pensioenfonds belegt de ontvangen premie. Het doel is om rendement te behalen. Dit is nodig om jouw pensioen te kunnen betalen en ook om het te kunnen aanpassen aan toekomstige prijsstijgingen. Deze aanpassing noemen we indexatie.
  • Als de rendementen tegenvallen en de financiële positie van het fonds onvoldoende is, zijn de gevolgen dat je minder of zelfs geen indexatie krijgt. In het uiterste geval kan je pensioen worden verlaagd.